DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookie- en privacywetgeving zijn wij verplicht u te informeren over de privacy aspecten en het gebruik van cookies op deze website. Deze website plaatst cookies van Google Analytics om de gebruikerservaring te verbeteren.

Als u aangeeft dat u daarmee akkoord gaat, dan wordt met dat doel uw zoekgedrag op onze website vastgelegd. Dit zijn persoonsgegevens, waar wij zeer zorgvuldig mee om gaan, zoals beschreven in ons privacy reglement.

U dient aan te geven of u onze cookies accepteert.
Cookies toestaan Geen cookies toestaan

Gebruik van MRI bij prostaatbestralingen

In dit door Verbeeten Fonds gefinancierde project zijn bij 50 patiënten MRI's gemaakt om het doelvolume bij een prostaatbestraling nauwkeuriger te bepalen. De prostaat is beter te onderscheiden van de omliggende weefsels op een MRI dan op een gebruikelijke CT. Uit de uitgevoerde intekenstudie blijkt dat het ingetekende doelvolume kleiner is als ook de MRI wordt gebruikt. Vanaf februari 2015 zal er op basis van de ervaringen in dit project standaard een MRI worden gemaakt in het voortraject van een prostaatbestraling.

Prostaatkanker heeft een multifocaal karakter, waardoor de hele prostaat bestraald moet worden. Met in-huis ontwikkelde software zijn dynamische MRI-scans met contrast verwerkt om het tumorweefsel in de prostaat zichtbaar te maken. Door middel van een planningsstudie is aangetoond dat we dat deel van de prostaat een extra dosis zouden kunnen geven. Afhankelijk van de resultaten van een klinische trial in academische centra (FLAME) gaan we dit in de toekomst ook toepassen. Technisch zijn we daar klaar voor.

Het gebruik van MRI-beelden voor de bestraling van de prostaat. Linksboven is een CT-beeld van de prostaat te zien, de overige beelden zijn verschillende typen MRI-beelden. De MRI-beelden op de bovenste rij en linksonder zijn anatomische MRI-beelden waarop de verschillende weefsels worden afgebeeld. De twee plaatjes rechtsonder laten beelden zien waarop de eigenschappen van het weefsel worden afgebeeld. De ADC-map zegt iets over de beweeglijkheid van watermolekulen in het weefsel en de Ktrans-map zegt iets over de kwaliteit van de doorbloeding van het weefsel. De zwarte vlek op de ADC-map en de rode vlek op de Ktrans-map laat de positie van tumorweefsel zien.