Privacy

Op deze pagina is ons privacybeleid weergegeven. Zowel op deze website als binnen ons instituut gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u altijd contact met ons opnemen.

Privacy website Instituut Verbeeten

Gegevens versleuteld verzonden

Om privacyredenen wordt informatie over bezoeken aan www.verbeeten.nl slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerking. De informatie wordt nooit gebruikt om individuele personen te identificeren en wordt slechts eenmalig gebruikt.

De persoonlijke gegevens die u mogelijkerwijs via de website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor uw aanvraag of reactie. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Om uw privacy te garanderen worden uw gegevens versleuteld verzonden.

Cookies
Door de cookie- en privacywetgeving zijn wij verplicht u te informeren over de privacyaspecten en het gebruik van cookies op deze website. Deze website plaatst cookies van Google Analytics om de gebruikerservaring te verbeteren.

Als u aangeeft dat u daarmee akkoord gaat, dan wordt met dat doel uw zoekgedrag op onze website vastgelegd. Dit zijn persoonsgegevens, waar wij zeer zorgvuldig mee om gaan. 

Privacy tijdens uw behandeling

De hulpverlener moet de privacy van patiënten beschermen. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Alleen medewerkers die direct betrokken zijn bij uw behandeling, hebben inzage in uw medische dossier. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht: zonder uw toestemming mogen zij geen enkele informatie aan derden verstrekken, ook niet aan directe familie.

Meer informatie vindt u in ons privacyreglement.

Beeldopnamen
Het maken van beeldopnamen van Instituut Verbeeten is alleen toegestaan met toestemming van de Raad van Bestuur. U mag voor privégebruik foto- of filmopnamen maken van uzelf. Hierbij mogen geen andere patiënten of medewerkers van Instituut Verbeeten herkenbaar te zien of te horen zijn, tenzij zij hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. Ook mogen privacygevoelige gegevens niet in beeld komen, zoals bijvoorbeeld computerschermen en formulieren.

Veilig mailen naar Instituut Verbeeten

Instituut Verbeeten accepteert alleen nog mailverkeer dat met het zogenoemde TLS 1.2 protocol is versleuteld. Het is mogelijk dat uw e-mailprovider deze versleuteling (nog) niet ondersteunt. Als dat het geval is, zullen e-mails die u naar Instituut Verbeeten stuurt worden geweigerd. U ontvangt dan een foutmelding van ons. Gebruik eventueel een ander e-mailadres, of neem telefonisch contact met ons op.

Klachten

Hebt u een klacht? Vind meer informatie op deze pagina.