Verwijzers

Op deze pagina vindt u als verwijzer de benodigde contact- en aanmeldinformatie van onze afdelingen Nucleaire geneeskunde en Radiotherapie. Bekijk hier onze actuele wachttijden.

Verwijsinformatie Nucleaire Geneeskunde

Bereikbaarheid
Op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur.

Verwijzen
Als behandelend specialist of huisarts kunt u een patiënt verwijzen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Gebruik voor de verwijzing dit formulier: Verwijsformulier Nucleaire Geneeskunde.

Uiterlijk 24 uur voordat het onderzoek start, hebben we onderstaande gegevens van uw patiënt nodig:

  • naam, adres, woonplaats, geboortedatum, patiëntennummer en telefoonnummer
  • medische gegevens: lengte, gewicht, diabetes of andere bijzonderheden

Verwijsinformatie Radiotherapie

Bereikbaarheid
Op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

Verwijzen
Alleen als medisch specialist of als huisarts kunt u een patiënt doorverwijzen naar de afdeling Radiotherapie.

Aanmelden kan schriftelijk, via de mail of via het multidisciplinair overleg oncologie bij één van onze zorgpartners. Hiervoor hoeft u geen specifiek formulier in te vullen.

Is er sprake van een spoedindicatie? Dan verzoeken wij u de aanmelding altijd telefonisch te doen.

Schriftelijke aanmelding
Voor een schriftelijke aanmelding hebben we de volgende gegevens van uw patiënt nodig:

  • een verwijsbrief met daarin de relevante medische voorgeschiedenis 
  • kopieën van pathologieverslagen
  • kopieën van operatieverslagen
  • kopieën van beeldverslagen (radiologie en nucleaire geneeskunde) met alle beeldvormende diagnostiek


Hoe gaat het hierna verder?
Na aanmelding en ontvangst van bovengenoemde informatie krijgt uw patiënt een telefonische oproep voor een eerste consult en een schriftelijke bevestiging van alle gemaakte afspraken.

Direct na het eerste consult treffen we de eerste voorbereidingen voor de behandeling. Mogelijk vindt na het eerste consult de CT-scan plaats, dit bespreekt de radiotherapeut-oncoloog met uw patiënt.