Klachten

Elke medewerker van Instituut Verbeeten doet zijn of haar uiterste best u op een goede manier de beste zorg te geven. Toch kan het gebeuren dat u ergens ontevreden over bent.

Bent u niet tevreden? Dan horen wij dat graag van u want dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Uw klacht kan ook aanleiding zijn voor ons om maatregelen te treffen waarmee we onze zorg kunnen verbeteren. Uw klacht is voor ons een gratis advies!

Kosten

Aan de behandeling van uw klacht en aan de bemiddeling voor het oplossen van uw klacht zijn geen kosten verbonden.

Voor een duidelijk overzicht van onze klachtenregeling, kunt u ook het stroomschema bekijken.

Hebt u vragen over uw rekening? Bel dan naar 013 - 594 77 77 en vraag naar de afdeling Financiën.

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

U kunt op verschillende manieren uw onvrede of uw klacht aan ons doorgeven.

Direct bespreken
Bent u ergens niet tevreden over? Dan vragen wij u uw onvrede of uw klacht te bespreken met de medewerker die u daarvoor verantwoordelijk acht of met de leidinggevende van de afdeling waar u een afspraak hebt.

U bespreekt samen wat nodig is om uw onvrede weg te nemen of uw klacht op te lossen.

Klacht indienen
Bent u na dit gesprek niet tevreden, of wilt of kunt u uw onvrede of uw klacht niet rechtstreeks bespreken? Dan vragen wij u uw onvrede of uw klacht door te geven aan onze klachtenfunctionaris. Zij is onafhankelijk, luistert naar u, vertelt u over de verschillende manieren waarop u uw klacht in kunt dienen en helpt u bij het zoeken naar een oplossing.

Hoe komt u in contact met de klachtenfunctionaris?

  • Digitaal
    Dien uw klacht in via het klachtenformulier onderaan deze pagina. Dit is de snelste manier. Na ontvangst van uw klacht neemt de klachtenfunctionaris binnen 5 werkdagen contact met u op.
  • Telefonisch
    Neem telefonisch contact op met mevrouw D. Brinkers, klachtenfunctionaris van Instituut Verbeeten, via 06 – 812 147 02.

Wat kan de klachtenfunctionaris voor u doen?

De klachtenfunctionaris luistert eerst naar uw verhaal. Daarna bespreekt u samen wat nodig is om uw onvrede weg te nemen of uw klacht op te lossen. Zij helpt u graag bij het zoeken naar de beste oplossing en ondersteunt bij gesprekken, zoals bijvoorbeeld bij een bemiddelingsgesprek.

Wat is een bemiddelingsgesprek?
Een bemiddelingsgesprek is een gesprek tussen u en de medewerker die u verantwoordelijk acht voor uw klacht. De klachtenfunctionaris helpt u bij het bespreekbaar maken van uw klacht. Na het gesprek onderzoekt u samen op welke manier(en) uw klacht het beste opgelost kan worden.

Termijn
Wij zetten ons in om samen met u binnen 6 weken tot een oplossing van uw klacht te komen. Lukt dat niet? Dan kan de termijn verlengd worden tot maximaal 10 weken. Het verlengen van de termijn gebeurt in overleg met u.

Registratie van uw klacht
Wij registreren alle klachten anoniem. De registratie gebruiken wij om onze zorg en dienstverlening te verbeteren.

Veelgestelde vragen

Kunt u anoniem uw klacht indienen?
Nee. Instituut Verbeeten streeft ernaar uw klacht correct en naar tevredenheid op te lossen. Wij hebben uw gegevens nodig om met u in contact te komen.

U hebt een klacht, maar u hebt geen behoefte aan contact?
Iedere klacht is voor ons een signaal om na te gaan of wij onze zorg moeten verbeteren. Daarom vragen wij u altijd uw klacht in te dienen. U geeft daarmee een signaal naar ons af. Uw klacht wordt opgenomen in de klachtenregistratie van Instituut Verbeeten en onderzocht. Na uw eerste contact met de klachtenfunctionaris ontvangt u geen reactie of
terugkoppeling meer van ons over de afhandeling van uw klacht.

Kunt u namens iemand anders een klacht indienen?
Wanneer u namens iemand anders een klacht in wil dienen, moet deze persoon daarvoor eerst schriftelijk toestemming geven. Dat schrijft de wetgeving over klachten voor. Voor nabestaanden en wettelijk vertegenwoordigers wordt een uitzondering gemaakt. Dient u namens iemand anders een klacht in? Dan hebben wij toestemming van die
persoon nodig. Na ontvangst van het klachtenformulier ontvangt u daarom eerst een e-mail met een toestemmingsformulier. Wij vragen u het toestemmingsformulier in te laten vullen door de persoon voor wie u de klacht indient. Na invullen verstuurt u het formulier direct digitaal.

Klachtendossier

Alle correspondentie, aantekeningen en verslagen worden door de klachtenfunctionaris vastgelegd in het klachtendossier.

Privacy en gegevensbescherming
Iedere medewerker van Instituut Verbeeten is verplicht tot geheimhouding, houdt zich aan de regels van de wetgeving van de privacy en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Dit betekent dat iedereen die bij de behandeling van uw klacht is betrokken tot
geheimhouding verplicht is. Dit betreft geheimhouding van alle gegevens die gebruikt zijn bij de behandeling van uw klacht. Uw klachtendossier is niet openbaar en wordt niet opgenomen in uw medisch dossier.

Geschillencommissie Zorg

Kan uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost? Of bent u van mening dat u uw klacht niet kan oplossen met ons? Dan is sprake van een geschil. U kunt uw klacht dan voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg. Meer informatie hierover vindt u op de website van de geschillencommissie.

Aansprakelijkheidsinstelling of claim

Bent u van mening dat Instituut Verbeeten aansprakelijk is voor door u geleden schade? Dan kunt u een schadeclaim indienen. De klachtenfunctionaris kan u over deze mogelijkheid informeren.

Afhankelijk van de inhoud van uw schadeclaim behandelt de Raad van Bestuur van Instituut Verbeeten deze zelf of dient uw schadeclaim in bij de juridische afdeling van onze verzekeraar. De verzekeraar beoordeelt daarna of u recht hebt op een schadevergoeding.

Klachtenformulier

Persoonlijke gegevens
Aanhef *
Namens wie dient u een klacht in? *
Let op: dient u namens iemand een klacht in? Dan hebben wij toestemming van die persoon nodig. Na ontvangst van dit klachtenformulier ontvangt u daarom eerst een e-mail van ons met een toestemmingsformulier, voordat we uw klacht in behandeling kunnen nemen
Uw klacht

Wij vragen u hieronder uw klacht te beschrijven.

Hebt u uw klacht besproken met één van onze medewerkers?
Wilt u contact?