Vervoer

Wanneer u in Instituut Verbeeten radiotherapie krijgt, kunt u een reiskostenvergoeding voor auto, openbaar vervoer of taxi aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Bij het aanvragen van vervoer vraagt uw verzekeraar om een medische verklaring. Deze verklaring sturen wij u toe per post of mail. Hieronder is aangegeven hoe u een vergoeding aan kunt vragen.

Vergoeding taxivervoer

Indien u kiest voor taxivervoer moet u vooraf toestemming vragen bij uw zorgverzekeraar. Meestal moet u een aanvraagformulier invullen, dat alleen geldig is tijdens uw bestralingsperiode.

Wat moet u doen?

  • Vraag het formulier 'aanvraag vergoeding zittend vervoer' aan bij uw zorgverzekeraar of download het van de website van uw zorgverzekeraar. Vul dit formulier in zijn geheel zelf in.
  • Vul op de 'Medische Verklaring' die u van Instituut Verbeeten krijgt in wanneer de behandeling zal starten en of u per taxi of met eigen vervoer wilt komen. 
  • Geef ook aan of begeleiding voor het vervoer noodzakelijk is. Dit is met name van belang als u vervoer per taxi hebt gekozen.


Wij raden u aan het aanvraagformulier samen met de medische verklaring (die ontvangt u van ons), zo snel mogelijk te versturen. Van de zorgverzekeraar ontvangt u vervolgens een akkoordverklaring of machtiging: dat is  het bewijs dat u recht hebt op een vergoeding. Houd hierbij wel rekening met de wettelijke eigen bijdrage. 

Vergoeding eigen vervoer of openbaar vervoer

De kosten gemaakt voor eigen of openbaar vervoer kunt u pas aan het einde van de bestralingsserie declareren. Houd hierbij wel rekening met de wettelijke eigen bijdrage.

Wat moet u doen om hiervoor in aanmerking te komen?

  • Vraag bij uw laatste bestraling aan de medewerker van de informatiebalie een overzicht van al uw afspraken in Instituut Verbeeten. Of kijk op onze contactpagina hoe u ons kunt bereiken.
  • Vraag het declaratieformulier aan bij uw zorgverzekeraar of download het van de website van uw zorgverzekeraar. Vul dit formulier in zijn geheel zelf in.
  • Stuur het overzicht van de afspraken, alle vervoersbewijzen en het ingevulde declaratieformulier vervoerskosten op naar uw zorgverzekeraar.