Medische technologie

Op deze pagina leest u meer over het gebruik van professionele medische hulpmiddelen en het onderhoud aan onze toestellen.

Medische hulpmiddelen

Instituut Verbeeten staat voor hoogwaardige en verantwoorde zorg. Om die zorg te kunnen leveren maken wij gebruik van professionele medische hulpmiddelen. Wanneer er geen geschikt product te koop is, vervaardigen wij het benodigde hulpmiddel zelf. We zorgen er natuurlijk voor dat ook deze hulpmiddelen veilig en professioneel vervaardigd worden.

Sinds 26 mei 2021 is binnen Europa de Medical Device Regulation (MDR) van kracht. Deze wetgeving stelt eisen aan de kwaliteit van het ontwikkelproces van medische hulpmiddelen en draagt bij aan de controleerbaarheid daarvan. Onderdeel is ook de publicatie van een verklaring waarin wij aangegeven in hoeverre elk binnen Instituut Verbeeten ontwikkeld medisch hulpmiddel voldoet aan de gestelde eisen.

In onderstaand overzicht zijn de binnen Instituut Verbeeten voor eigen gebruik ontwikkelde medische hulpmiddelen opgenomen die vanaf 26 mei 2021 in gebruik zijn genomen en op dit moment een rol kunnen spelen bij uw behandeling binnen Instituut Verbeeten.

Omschrijving                                      Dossiernummer          Categorie                Conformiteitsverklaring
Eclipse Plug-Ins (2022 Q2)            W2204 003                 Software                 Conformiteitsverklaring - BVI Eclipse Plug-ins_             

FTT OH Sheets                                 W2211 005                   Software                 Conformiteitsverklaring - BVI FTT OH Sheets

Onderhoud toestellen

We voeren regelmatig technisch onderhoud uit aan onze apparatuur, om zo de kwaliteit van de prestaties te waarborgen. 

Kijk hieronder voor een overzicht met data waarop welke toestellen in onderhoud gaan. 
Let op: er kan altijd door onvoorziene omstandigheden een wijziging in het onderhoudsrooster optreden.

Onderhoudsplanning Radiotherapie
Onderhoudsplanning CT, Nucleaire Geneeskunde & contrastinjectoren