Wachttijden

Instituut Verbeeten streeft naar een zo kort mogelijke wachttijd voor al onze patiënten. Hieronder leest u onze wachttijden. Wij actualiseren deze wachttijden elke maand. 

Uiteraard kunt u contact opnemen voor de meest recente wachttijd.

Radiotherapie

De wachttijd voor radiotherapie is de periode tussen de aanmelding bij Instituut Verbeeten door uw verwijzer en de dag waarop de eerste bestraling plaatsvindt. Wij hanteren de normen en categorieën van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO). Dit is de beroepsvereniging voor professionals werkzaam in de radiotherapie.  

De NVRO heeft voor de behandeling in radiotherapeutische centra de patiënten verdeeld in drie groepen:

  • Patiënten met een acute aandoening: 100% van de patiënten wordt binnen 24 uur behandeld.

    Binnen Instituut Verbeeten wordt 100% van de patiënten binnen 24 uur behandeld. 

  • Patiënten met een sub-acute aandoening: 80% van de patiënten wordt binnen 7 dagen behandeld met een maximum wachttijd van 10 dagen.

    Binnen Instituut Verbeeten geldt momenteel een wachttijd van 6,4 dagen.

  • Patiënten met overige aandoeningen: 80% van de patiënten wordt binnen 21 dagen behandeld met een maximum wachttijd van 28 dagen.

    Binnen Instituut Verbeeten geldt momenteel een wachttijd van 30,2 dagen.

Nucleaire Geneeskunde

Als u bent aangemeld bij Instituut Verbeeten wordt het onderzoek zo snel mogelijk ingepland. Voor enkele onderzoeken geldt een besteltijd/levertijd van de radioactieve stof. We zijn daarbij afhankelijk van derden. Hierdoor kan de wachttijd wat langer zijn.

Hieronder ziet u een overzicht van de wachttijden van de 3 meest voorkomende onderzoeken.

Voor een botscan is de wachttijd momenteel 5 werkdagen.

Voor een PETscan is de wachttijd momenteel 5 werkdagen.

Voor een hartscan is de wachttijd momenteel 15 werkdagen.