Cliëntenraad

Dankzij onze cliëntenraad wordt betrokkenheid van cliënten bij de zorg gewaarborgd. Cliënten kunnen op deze wijze medezeggenschap uitoefenen bij het tot stand komen van (ingrijpende) besluiten. Instituut Verbeeten voldoet hiermee aan de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Die wet verplicht iedere zorginstelling een onafhankelijke Cliëntenraad te hebben. 

Contact opnemen

Mail naar clientenraad@bvi.nl.

Of neem telefonisch contact op met Mieke Maas-Van Tilborg, ambtelijk secretaris van de cliëntenraad via 013 - 594 77 93.

Leden cliëntenraad

De Cliëntenraad van Instituut Verbeeten bestaat uit (van links naar rechts):

  • Toine van Es
  • Suzan de Laat
  • Harri Aarts, voorzitter
  • Corina Roelands
  • Remko Wildeboer
CR 2019

Het algemene belang van cliënten

De Cliëntenraad richt zich steeds op het algemene belang van de cliënten van Instituut Verbeeten en behandelt dan ook geen individuele klachten. Hiermee kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van Instituut Verbeeten.

Alleen als u vermoedt dat uw klacht verder reikt dan een incident, kunt u dit aan onze cliëntenraad laten weten. Verbetersuggesties vanuit patiëntenverenigingen zijn altijd van harte welkom.

Voor onderwerpen waarmee u zich rechtstreeks tot de Cliëntenraad wil richten, omdat deze het algemeen belang van de cliënten van Instituut Verbeeten betreffen, kunt u contact met ons opnemen.