Cliëntenraad

Dankzij onze cliëntenraad wordt betrokkenheid van cliënten bij de zorg gewaarborgd. Cliënten kunnen op deze wijze medezeggenschap uitoefenen bij het tot stand komen van (ingrijpende) besluiten. Instituut Verbeeten voldoet hiermee aan de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Die wet verplicht iedere zorginstelling een onafhankelijke cliëntenraad te hebben. 

Contact opnemen

Mail naar clientenraad@bvi.nl.

Of neem telefonisch contact op met Lucia van Iersel, ambtelijk secretaris van de cliëntenraad via 013 - 594 77 77.

Leden cliëntenraad

De cliëntenraad van Instituut Verbeeten bestaat uit (van links naar rechts op de foto):

  • Angeline Ackermans
  • Remko Wildeboer
  • Suzan de Laat
  • Toine van Es, waarnemend voorzitter
  • Corina Roelands

Lucia van Iersel is ambtelijk secretaris van de cliëntenraad.

Ontwerp Zonder Titel (2)

Het algemene belang van cliënten

De cliëntenraad richt zich op het algemene belang van de cliënten van Instituut Verbeeten en behandelt dan ook geen individuele klachten. Hiermee kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van Instituut Verbeeten.

Alleen als u vermoedt dat uw klacht verder reikt dan een incident, kunt u dit aan onze cliëntenraad laten weten. Verbetersuggesties vanuit patiëntenverenigingen zijn altijd van harte welkom.

Voor onderwerpen waarmee u zich rechtstreeks tot de cliëntenraad wilt richten, omdat deze het algemeen belang van de cliënten van Instituut Verbeeten betreffen, kunt u contact met ons opnemen.

Cliëntenraad aan het woord

Toine van Es

Toine van Es

Voorzitter

Ik heb feitelijk altijd in en voor ziekenhuizen gewerkt en dan met name op het terrein van de informatietechnologie in de zorg. Direct na mijn prepensioen ben ik lid geworden van de Cliëntenraad van het Amphia ziekenhuis (tot 2019) om mijn ervaring en kennis van het zorgdomein in te kunnen zetten. Vanuit een project bij het Amphia, kwam ik met Verbeeten in aanraking. Toegang tot de eigen medische gegevens is een van mijn belangrijkste speerpunten. Verbeeten is daarnaast een belangrijke schakel in het behandelproces dat veelal vanuit andere zorginstellingen wordt geïnitieerd, wat communicatie complexer maakt. Mijn inzet voor Instituut Verbeeten is daarom vooral gericht op doeltreffende communicatie naar de cliënt maar ook tussen de verschillende partijen in het behandelproces. Door samendoen worden we beter!

Remko Wildeboer

Remko Wildeboer

Lid

Mede vanuit mijn werk (de opleiding-en adviessector) , maar later ook als gepensioneerde heb ik diverse sociale- en maatschappelijke functies mogen vervullen. Ik ben onder meer lid geweest van de cliëntenraad EZ (later het ETZ) , van de cliëntenraad JBZ , van de thuiszorgorganisatie Vivent en nu dan lid van de cliëntenraad van Instituut Verbeeten. Het zorgdomein had en heeft mijn grote interesse en daarbinnen met name de kwaliteit van het gehele zorgproces, de patiëntveiligheid en de bejegening richting de patiënt. Mijn uitgangspunt is altijd: wat is in het belang van de patiënt? Het gaat tenslotte om het welzijn van de patiënt en dat is alleen maar te garanderen als de kwaliteit van de zorg optimaal is.

Suzan de Laat

Suzan de Laat

Lid

Binnen mijn familie hebben veel mensen kanker niet overleefd. Mijn moeder is jarenlang ziek geweest en kon helaas niet bij ons blijven. Zelf heb ik het geluk genezen te zijn van kanker. Als mens en als docent, coach en trainer Persoonlijk Leiderschap neem ik deze ervaringen iedere dag mee. Als patiënt en als naaste ga je door een pittige periode heen. Iedereen gaat anders om met de situatie. Oprechte aandacht voor ieder individu is in mijn beleving essentieel. Hoe fijn is het als je je verhaal kunt doen, gehoord wordt en mee mag beslissen. Hiervoor zet ik mijn beste beentje voor binnen de cliëntenraad. Zodat de patiënt aan het roer staat van zijn/haar proces. Op de manier die het beste bij hem/ haar past. Mijn speerpunten binnen de cliëntenraad zijn (patiënten)communicatie en nazorg.

Corina Roelands

Corina Roelands

Lid

Ervaringsdeskundige en inmiddels genezen van kanker. In mijn dagelijkse leven werk ik als nazorgcoach (na kanker) en ben ik onder andere projectmedewerker van het onderzoek 'Het zwarte gat na kanker'. 'Oog hebben voor een ander' is wat ik vooral heb meegekregen vanuit mijn opvoeding. Ik probeer met de ogen van de patiënt te kijken binnen de organisatie. Hiervoor zet ik me in samen met de overige leden van de cliëntenraad. Mijn speerpunten zijn vooral (patiënten-)communicatie en de nazorg na het behandel- en ziekteproces.

Angeline Ackermans

Angeline Ackermans

Lid

De rode draad in mijn werk, in het verleden en het heden, is dat je een stem kunt zijn voor mensen die dat zelf niet hebben of kunnen hebben. Dit is ook de belangrijkste motivatie geweest om toe te treden tot de cliëntenraad bij Instituut Verbeeten. Als deel van mijn dagelijks werk adviseer ik zorgaanbieders die aan de eis moeten voldoen om een cliëntenraad in te richten. Vaak wordt er in de zorg "De cliënt centraal!" geroepen, maar: wat betekent dat? En hoe doe je dat binnen de organisatie of instelling? Daar denk ik graag over na en werk ik graag aan mee. Met alle partijen om de tafel om, met respect voor ieders rol en belangen, de positie van de cliënt en diens naasten centraal te houden. Met als gevolg dat zij zich (in ons geval bij Instituut Verbeeten) gezien en gehoord voelen en de best mogelijke, passende zorg ontvangen.

Lucia van Iersel

Lucia van Iersel

Ambtelijk secretaris

Als ambtelijk secretaris coördineer en ondersteun ik de cliëntenraad op secretarieel en organisatorisch vlak, zodat de cliëntenraad zo goed mogelijk de gezamenlijke belangen van patiënten en hun naasten kan behartigen. Naast mijn werk voor de cliëntenraad van Instituut Verbeeten ben ik al ruime tijd werkzaam als ambtelijk secretaris voor een centrale cliëntenraad in de ouderenzorg. Voor mij is het een uitdaging om als ondersteuner van de cliëntenraad indirect een bijdrage te leveren aan goede zorg voor patiënten van Instituut Verbeeten.