Uw behandelroute bij Instituut Verbeeten

U bent door uw arts doorverwezen naar ons. Een spannende tijd breekt aan. Het kan in zo’n geval fijn zijn als u weet wat u kunt verwachten. Op deze pagina vindt u onze behandelroute, van uw eerste gesprek tot de nazorg en controle. Door u in te lezen kunt u zich goed voorbereiden en weet u wat u kunt verwachten.

Een medewerker van onze polikliniek radiotherapie belt u altijd om een afspraak te maken voor het eerste gesprek in ons ziekenhuis. De medewerker geeft u door op welke locatie u verwacht wordt. U krijgt een bevestiging van uw afspraak per post of per e-mail.

Bekijk vooraf goed wat u meeneemt naar uw eerste afspraak, dat maakt het voor u en ons gemakkelijker. Alle informatie voor uw eerste afspraak is weergegeven naast deze tekst, in het kader 'uw eerste afspraak'.

Bent u benieuwd naar de stappen in uw behandeling? Lees verder op deze pagina om meer te weten te komen over uw behandelroute.

Voor meer informatie kunt u ook onze folders downloaden

Uw eerste afspraak

Wat neem ik mee?

1. De ingevulde vragenlijst (deze vragenlijst ontvangt u als bijlage in de mail met uw afspraakbevestiging).

2. Uw (geldige) legitimatiebewijs.

3. Het pasje of de (digitale) polis van uw zorgverzekeraar.

4. Een actuele lijst van uw medicijnen.

Ontvangst

U meldt zich bij de centrale receptie in de hal van de locatie van Instituut Verbeeten of het ziekenhuis waar u een afspraak hebt. De medewerker van de centrale receptie verzorgt uw inschrijving en beantwoordt uw eerste vragen. De medewerker maakt ook een pasfoto van u. Deze gebruiken wij voor identificatie. Uw pasfoto bewaren wij bij uw gegevens. U krijgt van de medewerker een patiëntenpas van Instituut Verbeeten. Met de barcode op deze pas meldt u zich aan bij de aanmeldzuil. U gebruikt de patiëntenpas ook om tijdens uw bestralingsbehandeling gratis te parkeren bij Verbeeten Tilburg of de slagboom te openen voor het parkeerterrein bij Verbeeten Den Bosch. Daarna hebt u een gesprek met uw radiotherapeut-oncoloog.

BR0I5298ALR

Eerste gesprek

Uw radiotherapeut-oncoloog heeft uw medische gegevens uit uw ziekenhuis. Met behulp van deze gegevens bespreekt uw radiotherapeut-oncoloog het bestralingsplan met u dat het beste past bij uw situatie. Hij of zij legt u uit wat uw opties zijn, de voor- en nadelen, de nazorg en de gevolgen van uw bestralingsbehandeling. Ook praat u samen over uw voorkeuren en uw persoonlijke omstandigheden. Hierna spreekt u samen af op welke gebieden u bestraald gaat worden. U krijgt voldoende tijd om uw vragen te stellen.

Tips

  • Neem gerust iemand mee, 2 personen horen vaak meer dan 1.
  • Op deze website vindt u ook informatie over behandeltrajecten en kankersoorten. Wellicht helpt die informatie ter voorbereiding op uw eerste gesprek met de arts.
  • Heeft u voorafgaand aan het gesprek al vragen? Schrijf ze op.
  • Heeft u na het gesprek nog een vraag? Bel ons gerust, of schrijf de vraag alvast op voor de volgende afspraak.

Voorbereiding

Mouldroom 
In de mouldroom maken wij hulpmiddelen die bijdragen aan de nauwkeurigheid van een bestraling. Voor een bestraling in het hoofd-halsgebied maken wij bijvoorbeeld een masker dat kan helpen bij het stilliggen tijdens de bestralingen.

Uw radiotherapeut-oncoloog informeert u of voor uw bestralingsbehandeling een afspraak bij de mouldroom nodig is.

CT-scan 
Als voorbereiding op uw bestraling maken de radiotherapeutisch-laboranten een CT-scan. Een CT-scan is een röntgenonderzoek dat een nauwkeurig beeld geeft van het gebied dat bestraald moet worden.
Zo bepalen de laboranten in welke houding u bij iedere bestraling moet liggen. Dit noemen we ‘positioneren’.

BR0I3229ALR

De laboranten proberen samen met u de houding te vinden waarin u zo ontspannen mogelijk ligt. Soms zijn daar hulpmiddelen voor nodig, de laborant geeft u daar uitleg over. Wanneer u in de juiste houding ligt, maken de laboranten een digitale foto van uw houding, zodat u bij iedere behandeling precies hetzelfde ligt. 

De CT-scan wordt altijd in Verbeeten Tilburg gemaakt en duurt een half uur. Tijdens de scan is het belangrijk dat u stil blijft liggen.

Uw bestralingsplan

Bestralingsplan op maat
Uw radiotherapeut-oncoloog en de radiotherapeutisch laboranten maken uw bestralingsplan. Hiervoor gebruiken zij de beelden die gemaakt zijn bij de CT-scan. Uw radiotherapeut-oncoloog tekent op de beelden precies aan wat bij u bestraald moet worden. Hierna berekenen wij met behulp van speciale software vanuit welke richtingen en hoe lang u bestraald moet worden.
Uw bestralingsplan wordt vervolgens volledig op uw situatie toegespitst. Een team van specialisten binnen Instituut Verbeeten, zoals fysici en radiotherapeut-oncologen, controleert uw bestralingsplan.

Bestraling
Bij Instituut Verbeeten werken we met oppervlaktescanning: een techniek waarbij het mogelijk is u nauwkeurig te bestralen zónder dat daar tatoeagepuntjes of, bij bepaalde bestralingen, maskers voor nodig zijn. Bovendien kunnen we u met deze techniek goed positioneren.
Lees hier meer over oppervlaktescanning.

Uw behandeling

Afspraak voor uw eerste bestraling
In verband met het maken en zorgvuldig controleren van de berekeningen, kan het tot twee weken duren voor we starten met uw bestralingsbehandeling. Na goedkeuring van uw bestralingsplan bellen wij u om een afspraak voor uw eerste bestraling te maken.

Bestraling
U krijgt op de dag van uw eerste bestraling op het bestralingstoestel uitleg van een radiotherapeutisch laborant. De laborant geeft uitleg over de uitvoering van uw bestraling, de veelvoorkomende bijwerkingen op het te behandelen gebied en de verzorging daarvan. Ook krijgt u voldoende tijd om vragen te stellen. 

De radiotherapeutisch laboranten leggen u voor iedere bestraling in de juiste houding op de bestralingstafel. Hiervoor gebruiken zij de afgesproken hulpmiddelen en eventueel de oppervlaktescanner. Ook maken de laboranten controlefoto's om uw houding te controleren. 

Zodra u in de juiste houding ligt, verlaten de laboranten de bestralingsruimte en starten zij in de bedieningsruimte de behandeling. U bent tijdens de bestraling alleen in de bestralingsruimte, maar de laboranten zien u op een beeldscherm, controleren via de oppervlaktescanning of u goed stil ligt en horen u via een intercom.

Uw bestralingstoestel slaat automatisch af als de berekende stralendosis is gegeven. De straling houdt dan meteen op. In de bestralingsruimte blijft geen straling aanwezig.

Voeding
Goede voeding helpt om in conditie te blijven en om uw weerstand tijdens de bestraling zo optimaal mogelijk te houden. Goede voeding is ook belangrijk voor het herstel na de behandeling. Het is niet nodig om een speciaal dieet te volgen. Hier (onderaan de pagina) leest u het advies van onze voedingsdeskundigen met een overzicht van de dagelijkse behoefte.

Afspraak met uw radiotherapeut-oncoloog 
Tijdens uw bestralingsbehandeling hebt u regelmatig een afspraak met uw radiotherapeut-oncoloog, om de voortgang en eventuele bijwerkingen van uw behandeling te bespreken. Er is tijdens dat gesprek ook voldoende tijd om vragen te stellen.

Hebt u eerder vragen of ervaart u eerder bijwerkingen? Bespreek vragen en bijwerkingen altijd met de laboranten van uw bestralingstoestel. Zij kunnen u vaak helpen of de geplande afspraak met uw radiotherapeut-oncoloog indien nodig vervroegen.

Bent u benieuwd naar meer details over uw behandeling? Kijk eens bij onze informatiefolders.

Nazorg & controle

Nazorg
Uw ziekte en uw behandeling zijn ingrijpende gebeurtenissen. In Instituut Verbeeten kunt u met uw vragen, gedachten, gevoelens, zorgen en ervaringen rondom uw ziek zijn terecht bij één van onze maatschappelijk werkers.

Soms hebt u tijdens uw bestralingsbehandeling extra zorg en ondersteuning nodig, zoals bijvoorbeeld voor de verzorging van uw huid. Voor advies of verzorging van een huidreactie kunt u terecht bij de Poli doktersassistent. De doktersassistent is ook uw aanspreekpunt als u wordt behandeld voor borstkanker.

Daarnaast bieden we diverse ondersteunende diensten aan, zoals: diëtiek, voeding en een stoppen met roken poli. 

BR0I9672ALR

Controle
Uw radiotherapeut-oncoloog bespreekt bij de laatste controle tijdens uw bestralingsbehandeling of en wanneer controle in Instituut Verbeeten nodig is. Een definitieve afspraak voor uw controle in Instituut Verbeeten krijgt u enkele weken van tevoren toegestuurd.

Het kan zijn dat u ook gecontroleerd wordt door uw specialist(en) in uw ziekenhuis. Wij proberen uw controleschema zo veel mogelijk af te stemmen met uw specialisten in uw ziekenhuis. U wordt hierover geïnformeerd door uw eigen ziekenhuis.

Wilt u meer informatie over uw behandelroute, of de verschillende behandelingen? Bekijk onze informatiefolders hier.