Tarieven en vergoeding

Een bestralingsbehandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Instituut Verbeeten heeft met alle zorgverzekeraars contracten gesloten. Toch raden wij u aan de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering door te lezen of uw zorgverzekeraar te bellen over de vergoeding van uw bestraling. Instituut Verbeeten brengt de kosten direct bij uw zorgverzekeraar in rekening. U dient wel altijd rekening te houden met uw eigen risico

Eigen risico

Het eigen risico is een verplicht bedrag om te betalen, dat is wettelijk bepaald. Iedereen die gebruik maakt van zorg in Nederland, betaalt in 2021 eerst €385,00 zelf. De overige kosten van uw bestralingsbehandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Hoe worden de tarieven bepaald?

De zorg in Nederland wordt afgerekend voor een heel zorgtraject. Dit zorgtraject noemt men een DBC, dat staat voor: Diagnose Behandel Combinatie. Een zorgtraject bestaat uit een diagnose en een behandeling. Diagnose en behandeling leiden samen tot één prijs die het ziekenhuis in rekening brengt.

Instituut Verbeeten kan vóór de bestralingsbehandeling een indicatie geven van de verwachte kosten. Via onderstaande links ziet u de tarieven van 2022 en 2021. 

Na uw bestralingsbehandeling wordt de rekening definitief gemaakt en verstuurd naar uw zorgverzekeraar.

DBC bestralingsbehandeling
Instituut Verbeeten heeft een DBC voor iedere bestralingsbehandeling. Deze DBC omvat alle activiteiten die nodig zijn voor deze bestralingsbehandeling.

De bestralingsbehandeling kan uit één of meer bestralingen bestaan.
Instituut Verbeeten stuurt 6 weken na uw laatste bestralingsafspraak de rekening van uw bestralingsbehandeling rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Voor iedere nieuwe bestralingsbehandeling wordt een nieuwe DBC geopend.

DBC controleafspraak
Instituut Verbeeten opent een nieuwe DBC voor controleafspraken als de rekening voor uw bestralingsbehandeling verstuurd is. Deze DBC blijft 120 dagen open staan.

Wat gebeurt er na 120 dagen?

  • Na 120 dagen is bekend hoe vaak u voor controle in Instituut Verbeeten bent geweest. Instituut Verbeeten stuurt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar en opent een nieuwe DBC.
  • Bent u in de periode dat de DBC open staat niet voor controle geweest? Dan hoeft Instituut Verbeeten geen rekening naar uw zorgverzekeraar te sturen. Wel wordt een nieuwe DBC geopend.
  • Komt u niet meer voor controle in Instituut Verbeeten? Dan wordt geen nieuwe DBC geopend.

Wat is de looptijd van een DBC?
De looptijd van een DBC is maximaal 120 dagen. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en heeft 365 dagen. Voor iedere nieuwe zorgaanvraag wordt een nieuwe DBC geopend op het moment dat de zorgvraag bekend is. Dat kan op iedere dag van een kalenderjaar zijn. Een DBC loopt dus niet gelijk aan een kalenderjaar.

Het kan daarom gebeuren dat de zorgverzekeraar in een nieuw kalenderjaar nog een rekening stuurt van een behandeling van vorig kalenderjaar. Het gaat dan om een correctie op een eerdere verrekening van verplicht eigen risico en/of vrijwillig eigen risico.

Duurt een behandeling langer dan de looptijd van een DBC? Dan wordt een nieuwe DBC geopend.

Ik ben niet verzekerd, wat nu?

Bent u niet verzekerd? In dat geval brengen wij de kosten van de behandeling bij u in rekening. Hiervoor gelden de passantentarieven 2021 of, indien van toepassing, de passantentarieven 2020.

Ik woon in het buitenland

Als u in het buitenland woont, dient u een voorschot te betalen voor een bestralingsbehandeling in Instituut Verbeeten. U kunt daarvoor bij uw verzekering een European Health Insurance Card of een E111-formulier aanvragen. Dan hoeft u geen voorschot te betalen.

Tarieven Nucleaire geneeskunde

Voor gemaakte kosten op de afdeling Nucleaire geneeskunde werkt het iets anders dan op de afdeling Radiotherapie. Lees verder voor meer informatie.

Vraagt uw specialist het onderzoek op de afdeling Nucleaire Geneeskunde voor u
aan?
Dan ontvangt u zelf geen rekening van dit onderzoek. Instituut Verbeeten stuurt uw rekening rechtstreeks naar uw specialist die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. De kosten van uw onderzoek worden opgenomen in de DBC (Diagnose Behandel Combinatie) van uw ziekenhuis en tellen mee voor uw verplicht en/of vrijwillig eigen risico.

Vraagt uw huisarts het onderzoek op de afdeling Nucleaire Geneeskunde voor u aan?
Dan stuurt Instituut Verbeeten de rekening van het onderzoek naar u.
De kosten van uw onderzoek tellen mee voor uw verplicht en/of vrijwillig eigen risico.

Is vóór uw onderzoek op de afdeling Nucleaire Geneeskunde bekend hoe hoog de kosten zijn?
Kijk voor de kosten van uw onderzoek op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. Instituut Verbeeten houdt zich aan de tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit aangeeft.

Heeft de Nederlandse Zorgautoriteit voor een onderzoek geen tarief vastgesteld? Dan maken Instituut Verbeeten en het ziekenhuis dat het onderzoek aanvraagt een afspraak over de kosten.

Vragen

Neem voor al uw vragen over uw polisvoorwaarden en/of uw eigen risico en/of de vergoeding van uw bestralingsbehandeling en/of uw controleafspraak contact op met uw zorgverzekeraar.