Disclaimer

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden. De verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. Instituut Verbeeten besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Instituut Verbeeten is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. 

Verwijzingen

De website van Instituut Verbeeten bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Instituut Verbeeten worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van Instituut Verbeeten. Instituut Verbeeten geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.'

Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website berusten bij Instituut Verbeeten en/of haar licentiegevers. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Instituut Verbeeten niet toegestaan.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Instituut Verbeeten slecht verdraagt met de naam en reputatie van Instituut Verbeeten, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.