Bestraling bij gynaecologische kanker

De zorg voor patiënten met gynaecologische kanker is multidisciplinair georganiseerd. Dat betekent dat gynaecologen van ziekenhuizen intensief met elkaar en met andere specialisten samenwerken en gezamenlijk een behandelplan opstellen. Daarna wordt, in overleg met de patiënt, het definitieve behandelplan vastgelegd door de behandelend gynaecoloog.

Voor de keuze van de beste behandeling wordt gekeken naar het type en de omvang van de kanker, de plaats en grootte van de tumor en de algemene conditie van de patiënt. 

Vormen van gynaecologische kanker

Onder gynaecologische kanker vallen diverse vormen van kanker aan de geslachtsorganen van de vrouw: baarmoeder, baarmoederhals, vagina, schaamlippen, eierstokken.

Voor meer informatie kunt u ook onze folders online bekijken of downloaden.

Bestraling van baarmoederhalskanker

Bestraling van baarmoederhalskanker kan als behandeling curatief (genezend) of palliatief (afremmend, klachten verminderend) ingezet worden. 

Curatieve bestraling
Dit type bestraling bij baarmoederhalskanker wordt meestal uitwendig (radiotherapie) en inwendig (brachytherapie) gegeven. Bestraling kan gegeven worden na een operatie, om de kans op terugkeren van de tumor zo klein mogelijk te maken. Dit noemen we adjuvante bestraling. Bestraling kan ook een op zichzelf staande behandeling zijn.

Bestraling wordt vaak gecombineerd met andere behandelingen, bijvoorbeeld met chemotherapie (chemoradiatie) of hyperthermie.

Hyperthermie voor baarmoederhalskanker wordt in Instituut Verbeeten niet toegepast. Wanneer u voor een behandeling met hyperthermie in aanmerking komt informeert uw radiotherapeut-oncoloog u daarover en verwijst u naar Amsterdam of Rotterdam.

Bestraling van baarmoederkanker

Bestraling van baarmoederkanker kan als behandeling curatief (genezend) of palliatief (afremmend, klachten verminderend) ingezet worden.

Curatieve bestraling
Een operatie is de meest voorkomende behandeling bij baarmoederkanker. Als na de operatie de kans aanwezig is dat plaatselijk tumorcellen zijn achtergebleven, dan kan besloten worden een aanvullende bestraling te geven om de kans op terugkeer van de tumor zo klein mogelijk te maken. Dit noemen we adjuvante bestraling.

Bestraling zonder een voorafgaande operatie wordt alleen toegepast als een operatie niet goed mogelijk is door de uitgebreidheid van de tumor of omdat de gezondheidstoestand van de patiënt geen operatie toelaat.

Bestraling kan uitwendig (radiotherapie), inwendig (brachytherapie) of als combinatie van uit- en inwendig gegeven worden.

Bestraling van schaamlipkanker (vulvakanker)

Bestraling van schaamlipkanker kan als behandeling curatief (genezend) of palliatief (afremmend, klachten verminderend) ingezet worden. 

Curatieve bestraling
De eerste behandeling bij schaamlipkanker is meestal een operatie.

Uitwendige bestraling kan gegeven worden na een operatie, om de kans op terugkeren van de tumor zo klein mogelijk te maken. Dit noemen we adjuvante bestraling. Bestraling kan ook gegeven worden in combinatie met chemotherapie. Dit heet chemoradiatie. Ook dan is genezing het doel.

Bestraling van eierstokkanker

De behandeling van eierstokkanker bestaat bijna altijd uit een operatie. De gynaecoloog haalt dan zoveel mogelijk tumorweefsel weg. Vaak is een operatie voldoende als er geen kankercellen buiten de eierstokken zitten. Worden wel kankercellen buiten de eierstokken gevonden? Dan volgt meestal een uitgebreide operatie met daarna een aanvullende behandeling, bijvoorbeeld chemotherapie. 

Bestraling als aanvullende (genezende) behandeling wordt niet zo vaak gegeven bij eierstokkanker. Bestraling wordt wel gegeven als palliatieve behandeling, om klachten te verminderen.