Oppervlaktescanning met IDENTIFY

Oppervlaktescanning is een nieuwe techniek waarbij het mogelijk is de patiënt nauwkeurig te bestralen zónder dat daar tatoeagepuntjes of, bij bepaalde bestralingen, maskers voor nodig zijn. Dit is minder belastend voor de patiënt, zowel fysiek als mentaal.  

Instituut Verbeeten is de eerste radiotherapeutische instelling in Nederland die oppervlaktescanning met IDENTIFYTM in de volle breedte inzet. Omdat wereldwijd slechts enkele instellingen op deze manier met dit innovatieve systeem werken, delen wij onze ervaringen met leverancier Varian zodat zij de gebruiksvriendelijkheid verder kunnen verbeteren.

Verbeeten Fonds en Challenge

Het onderzoek naar en de aanschaf van IDENTIFYTM is mede tot stand gekomen dankzij het Verbeeten Fonds en de Verbeeten Challenge.

De afgelopen jaren financierde het Verbeeten Fonds meerdere succesvolle onderzoeksprojecten. 

Toegankelijk voor iedereen

Bij Instituut Verbeeten worden jaarlijks ruim 4.000 patiënten bestraald. Het is cruciaal dat de patiënt bij iedere bestraling in exact dezelfde houding ligt. Bij de bestraling van hersen-, hoofd- en halstumoren wordt het hoofd van de patiënt door middel van een masker vastgeklemd op de behandeltafel, iets wat patiënten als vervelend ervaren.

Voor de bestraling van tumoren werden tatoeagepuntjes geplaatst, als hulpmiddel om de patiënt voor iedere bestraling in precies dezelfde houding te leggen als bij de CT scan. Voor veel patiënten bleef dit een onwenselijke zichtbare herinnering aan de behandeling. Met oppervlaktescanning brengt Instituut Verbeeten hier verandering in. Instituut Verbeeten biedt deze techniek op alle bestralingstoestellen in Tilburg, Breda en Den Bosch en maakt oppervlaktescanning zodoende toegankelijk voor alle patiënten die hiervoor in aanmerking komen.

Nauwkeuriger positioneren

Een oppervlaktescanner bepaalt de positie van het huidoppervlak van de patiënt in de ruimte. De gewenste positie van dit huidoppervlak is bepaald op basis van een CT-scan die eerder is gemaakt en die gebruikt is om het bestralingsplan te maken.

Met behulp van speciale camera’s wordt de patiënt voor de bestraling in dezelfde houding gelegd als tijdens de CT-scan. Tijdens de bestraling wordt de beweging - en soms ook de ademhaling - van de patiënt gecontroleerd.

IDENTIFY

Het oppervlaktescanning systeem dat we in Instituut Verbeeten gebruiken is IDENTIFYTM van Varian.

Bestraling zonder masker

Patiënten die palliatieve bestraling krijgen van de hersenen, kunnen bij Instituut Verbeeten voortaan kiezen voor bestraling met of zonder het masker. Hiermee is Instituut Verbeeten uniek in Nederland en de rest van de wereld. Op dit moment wordt onderzocht of we deze behandelmethode ook kunnen toepassen bij patiënten die op een gedeelte van de hersenen of in het hoofd-halsgebied, curatief, bestraald moeten worden.

Bestraling zonder tatoeagepuntjes

Dankzij IDENTIFYTM zijn tatoeagepuntjes, die patiënten continu herinneren aan hun behandeling, niet meer nodig. IDENTIFYTM verbetert bovendien de nauwkeurigheid van de behandeling van patiënten met borstkanker die op de borst bestraald worden tijdens inademing, de zogenoemde breathhold techniek. Via IDENTIFYTM is te zien of de inademing stabiel en steeds hetzelfde (even diep) is. 

Publicaties

Er zijn verschillende artikelen gepubliceerd over het toepassen van oppervlaktescanning bij Verbeeten. 

Lees hier het artikel 'patiëntvriendelijker bestralen' in het For You magazine. 

Lees de publicatie van het onderzoek naar oppervlaktescanning:  'Geometrical analysis for motion monitoring of rigid bodies with optical surface scanning in radiation oncology', dat Verbeeten heeft uitgevoerd in samenwerking met de TU Eindhoven en Radboud UMC. 

Lees de publicatie van het onderzoek 'Whole-brain radiation therapy without a thermoplastic mask'

Lees het artikel in Brabants Dagblad 'bestralen zonder masker en tatoeagepuntjes'.