Missie & visie

Instituut Verbeeten levert al meer dan 65 jaar zorg op het gebied van radiotherapie en nucleaire geneeskunde. 

We leveren hoogwaardige kwaliteit als het gaat om deskundigheid en zorg voor patiënten én hebben een optimale samenwerking met andere instellingen. We bieden zorg op maat, met aandacht voor wat de patiënt zelf belangrijk of nodig vindt.

Onze vestigingen

Wij zijn in 65 jaar uitgegroeid naar een hypermoderne instelling met 3 vestigingen in Tilburg, Breda en Den Bosch. Daarnaast houden onze radiotherapeut-oncologen spreekuur op andere locaties, zoals in Gorinchem en Uden. Bekijk al onze locaties hier

De patiënt centraal

Wij werken vanuit de overtuiging dat de patiënt centraal staat en recht heeft op zorg van hoogwaardige kwaliteit. De manier waarop met patiënten wordt omgegaan is de kracht van Instituut Verbeeten. In de benadering van en contacten met patiënten wordt door alle betrokkenen zoveel mogelijk persoonlijke aandacht nagestreefd.

Onze missie: de best mogelijke zorg voor al onze patiënten

Instituut Verbeeten is gespecialiseerd in radiotherapie en nucleaire geneeskunde. In dat werkveld is het onze missie alle patiënten de best mogelijke zorg te bieden met zo min mogelijk fysieke en mentale belasting. Dat is onze permanente opdracht en daarom ook is aandacht zo essentieel.

Onze visie: de kracht van samen

We beseffen dat kanker grote invloed heeft op het dagelijks leven en dat het ook ingrijpend is voor familie en vrienden. We maken samen met patiënten en hun naasten zorgvuldige afwegingen voor de best mogelijke zorg voorafgaand, tijdens én na de behandeling. We hebben oog en oor voor wat de patiënt zowel medisch als mentaal nodig heeft en nemen de tijd voor ondersteuning op maat. Dat doen we in een vriendelijke en veilige omgeving. We gebruiken daarbij de nieuwste technieken (zoals online keuzehulpen) en inzichten en werken nauw samen met andere professionals. Dat weerspiegelt voor ons de kracht van samen!

Onze kernwaarden: het fundament

Instituut Verbeeten staat vanaf de oprichting voor het leveren van zorg op maat, hoogwaardige kwaliteit én optimale samenwerking met andere partijen. In aanvulling hierop zijn we ons in het huidige tijdsgewricht zeer bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om ‘zinnige en zuinige zorg’ te leveren die toegankelijk is voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt.

Onze identiteit: gebaseerd op vier kernwaarden

Aandacht, Deskundig, Samenwerken en Verantwoord.

Deze waarden bieden een stevig fundament voor de zorg die we bieden en zijn herkenbaar in alle facetten van onze organisatie.

Onze strategie
In de huidige dynamische zorgomgeving is het cruciaal om als instituut alert, slagvaardig en flexibel te blijven. Om adequaat en tijdig op nieuwe ontwikkelingen te anticiperen en elke individuele patiënt de best mogelijke zorg te blijven bieden, werken we gericht aan vier pijlers met onze kernwaarden als fundament.

  • Zorg voor mensen: Aandacht
  • Expertisecentrum van de toekomst: Deskundig
  • Positie in de oncologie: Samenwerken
  • Verantwoorde zorg: Verantwoord