DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookie- en privacywetgeving zijn wij verplicht u te informeren over de privacy aspecten en het gebruik van cookies op deze website. Deze website plaatst cookies van Google Analytics om de gebruikerservaring te verbeteren.

Als u aangeeft dat u daarmee akkoord gaat, dan wordt met dat doel uw zoekgedrag op onze website vastgelegd. Dit zijn persoonsgegevens, waar wij zeer zorgvuldig mee om gaan, zoals beschreven in ons privacy reglement.

U dient aan te geven of u onze cookies accepteert.
Cookies toestaan Geen cookies toestaan

Visie en Strategie

Onze missie: de best mogelijke zorg voor al onze patiënten

Instituut Verbeeten is gespecialiseerd in Radiotherapie (bestralingsbehandelingen van doorgaans kwaadaardige aandoeningen) en Nucleaire Geneeskunde (onderzoek en behandeling van organen met behulp van radioactieve stoffen). In dat werkveld is het onze missie alle patiënten de best mogelijke zorg te bieden met zo min mogelijk fysieke en mentale belasting. Dat is onze permanente opdracht en daarom ook is aandacht zo essentieel.

Onze visie: de kracht van samen

We beseffen dat kanker grote invloed heeft op het dagelijks leven en dat het ook ingrijpend is voor familie en vrienden. We maken samen met patiënten en hun naasten zorgvuldige afwegingen voor de best mogelijke zorg voorafgaand, tijdens én na de behandeling. We hebben oog en oor voor wat de patiënt zowel medisch als mentaal nodig heeft en nemen de tijd voor ondersteuning op maat. Dat doen we in een vriendelijke en veilige omgeving. We gebruiken daarbij de nieuwste technieken (zoals online keuzehulpen) en inzichten en werken nauw samen met andere professionals. Dat weerspiegelt voor ons de kracht van samen!

Onze kernwaarden: het fundament

Instituut Verbeeten staat vanaf de oprichting voor het leveren van zorg op maat, hoogwaardige kwaliteit én optimale samenwerking met andere partijen. In aanvulling hierop zijn we ons in het huidige tijdsgewricht zeer bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om ‘zinnige en zuinige zorg’ te leveren die toegankelijk is voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt.

Onze identiteit is daarmee gebaseerd op vier kernwaarden:

Aandacht , Deskundig, Samenwerken en Verantwoord.

Deze waarden bieden een stevig fundament voor de zorg die we bieden en zijn herkenbaar in alle facetten van onze organisatie.

Onze strategie

In de huidige dynamische zorgomgeving is het cruciaal om als instituut alert, slagvaardig en flexibel te blijven. Om adequaat en tijdig op nieuwe ontwikkelingen te anticiperen en elke individuele patiënt de best mogelijke zorg te blijven bieden, werken we gericht aan vier pijlers met onze kernwaarden als fundament.

 I.        Zorg voor mensen                                     Aandacht

II.        Expertisecentrum van de toekomst             Deskundig

III.        Positie in de oncologie                               Samenwerken

IV.        Verantwoorde zorg                                    Verantwoord