DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookie- en privacywetgeving zijn wij verplicht u te informeren over de privacy aspecten en het gebruik van cookies op deze website. Deze website plaatst cookies van Google Analytics om de gebruikerservaring te verbeteren.

Als u aangeeft dat u daarmee akkoord gaat, dan wordt met dat doel uw zoekgedrag op onze website vastgelegd. Dit zijn persoonsgegevens, waar wij zeer zorgvuldig mee om gaan, zoals beschreven in ons privacy reglement.

U dient aan te geven of u onze cookies accepteert.
Cookies toestaan Geen cookies toestaan

Visie en Strategie

In 2020 vormt Instituut Verbeeten, samen met diverse partners, een sterke keten in de zorg en is daarbinnen een onmisbare schakel die zich richt op innovatie vanuit een medisch-technisch profiel. Daarbij hebben we de volgende speerpunten voor ogen.

Onze kijk op 2020

 

 

 

 

 

 


 

Radiotherapie

 • Mensgerichte zorg
  Dit betekent voor ons lifetime zorg op maat die zo dicht mogelijk bij de patiënt wordt verleend. Als professionals houden wij de vinger aan de pols gedurende het hele zorgproces en ondersteunen we de patiënt bij het maken van keuzes. De beleving van de patiënt is daarbij essentieel. Deze moet zich volledig kunnen richten op herstel en op het genieten van mooie momenten.
 • Aantoonbare kwaliteit
  Dit betekent voor ons transparante verantwoording. We tonen aan dat patiëntbeleving en behandeluitkomsten uitstekend zijn. Onze medewerkers zijn gekwalificeerd en onze processen optimaal ingericht.
 • Oncologie van de toekomst
  Instituut Verbeeten stelt de meest geavanceerde technieken ter beschikking aan grote groepen patiënten. Tegelijkertijd bieden we iedere individuele patiënt de best beschikbare behandeling (personalised oncology). We hebben die mogelijkheden zelf in huis, of we hebben samenwerkingsverbanden met partners waarnaar we doorverwijzen.
 • Positie in de oncologie
  We zijn een spin in het web en worden gezien als een onmisbare partner binnen oncologische netwerken. We versterken ons complementaire karakter én onze verbindende en sturende rol in het zorglandschap. We leveren een actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de oncologie in samenwerking met onze partners (binnen en buiten de zorg).

Nucleaire Geneeskunde

 • Partnerships
  De ‘Nucleaire’ wil partnerships ontwikkelen met haar klanten zijnde de verwijzers. Voor haar toekomst is het belangrijk om vanuit de vraagkant nieuwe diagnostiek te ontwikkelen. De radiologie wordt niet als klant gezien maar als collega in ‘imaging’. 
 • Dichtbij zijn
  Het volume aan Nucleaire diagnostiek per hoofd van de bevolking is in Tilburg lager dan landelijk. Bij het naburige ziekenhuis, TSZ, ligt de consumptie hoger dan bij het EZ. Onze dienstverlening is erop gericht om de bezwaren tegen de afstand zo goed mogelijk weg te nemen.