DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookie- en privacywetgeving zijn wij verplicht u te informeren over de privacy aspecten en het gebruik van cookies op deze website. Deze website plaatst cookies van Google Analytics om de gebruikerservaring te verbeteren.

Als u aangeeft dat u daarmee akkoord gaat, dan wordt met dat doel uw zoekgedrag op onze website vastgelegd. Dit zijn persoonsgegevens, waar wij zeer zorgvuldig mee om gaan, zoals beschreven in ons privacy reglement.

U dient aan te geven of u onze cookies accepteert.
Cookies toestaan Geen cookies toestaan

Cliëntenraad

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) verplicht iedere zorginstelling een onafhankelijke Cliëntenraad te hebben. Hiermee wordt betrokkenheid van cliënten bij de zorg gewaarborgd. Zij kunnen op deze wijze medezeggenschap uitoefenen bij het tot stand komen van (ingrijpende) besluiten.

De Cliëntenraad bestaat uit:

  • dhr. Harri Aarts, voorzitter
  • dhr. Toine van Es
  • mevr. Suzan de Laat
  • mevr. Corina Roelands
  • dhr. Remko Wildeboer

CR 2019 Website En Social

v.l.n.r.: Dhr. Van Es, mevr. De Laat, dhr. Aarts, mevr. Roelands & dhr. Wildeboer.

Klachten of verbetersuggesties?
De Cliëntenraad richt zich steeds op het algemene belang van de cliënten van Instituut Verbeeten en behandelt dan ook geen individuele klachten. Hiermee kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van Instituut Verbeeten.

Alleen als u vermoedt dat uw klacht verder reikt dan een incident, kunt u dit aan ons laten weten. Verbetersuggesties vanuit patiëntenverenigingen zijn van harte welkom.

Voor onderwerpen waarmee men zich rechtstreeks tot de Cliëntenraad wil richten, omdat deze het algemeen belang van de cliënten van Instituut Verbeeten betreffen, staat het volgende adres ter beschikking:

Bereikbaarheid

Instituut Verbeeten
Postbus 90120
5000 LA Tilburg

De cliëntenraad is bereikbaar per mail op Clientenraad@bvi.nl. U kunt ook contact opnemen met Mieke Maas-Van Tilborg, ambtelijk secretaris van de cliëntenraad op telefoonnummer 013 - 594 77 93 of per mail: dir.secr@bvi.nl