Instituut Verbeeten behaalt wederom Qualicor Accreditatie

Platina-status

Instituut Verbeeten heeft van Qualicor Europe (voorheen NIAZ) op 7 juli het kwaliteitscertificaat Platina toegekend gekregen. Dit instellingsbrede kwaliteitslabel wordt uitsluitend toegekend aan de beste zorginstellingen wiens uitmuntende zorgkwaliteit en patiëntgerichte werking aan talloze normen en standaarden voldoen.

Behandling Patient Op Bestralingstoestel Ethos

Lovende woorden

Met deze accreditatie, die eind mei plaatsvond, wordt bevestigd dat patiënten bij Instituut Verbeeten terechtkomen in een omgeving waar kwaliteit en patiëntveiligheid gewaarborgd zijn, patiënten centraal staan en waar voortdurend wordt gewerkt om zorg te verbeteren. Lovende woorden klonken er dan ook namens het auditteam over de persoonsgerichte zorg, de hoge betrokkenheid van medewerkers en de tevredenheid van de patiënten en verwijzers.

Kracht van samen

Ed Rutters, voorzitter Raad van Bestuur Instituut Verbeeten: “Wij zijn blij en trots dat een onafhankelijke instantie ons zo positief beoordeelt. Voor onze patiënten streven we altijd naar beter: met deze accreditatie zien we die inzet dubbel en dik beloond! Met name de pluim over onze warme waardegedreven zorg zegt iets over de manier waarop we met onze patiënten omgaan. De Qualicor accreditatie, de excellente scores uit het patiënttevredenheidsonderzoek en het positief resultaat uit het imago-onderzoek bevestigen dat Instituut Verbeeten blijvend slaagt in het waarborgen en verbeteren van zorg. Deze erkenning weerspiegelt de goede samenwerking, de positieve inzet en het harde werk van al onze gemotiveerde zorgprofessionals en medewerkers. Dat noemen we de kracht van samen.”

Qualicor Europe

Qualicor Europe toetst de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland met behulp van een internationaal accreditatieprogramma. Van dinsdag 23 t/m 25 mei 2023 vond de Qualicor Europe accreditatie plaats. Qualicor Europe auditoren toetsten gedurende drie dagen Instituut Verbeeten aan de hand van het Q-mentum Global normenkader.  
De accreditatie is vier jaar geldig.

Patient Die Een Onderzoek Krijgt Op De Afdeling Nucleaire Geneeskunde