Compliment SYMPRO studie

Compliment SYMPRO-studie

Om behandelingen te verbeteren, werken we mee aan meerdere nationale en internationale studies. Onlangs ontvingen we rond de SYMPRO-studie een mooi compliment: onze benaderde patiënten zijn erg te spreken over de informatievoorziening die wij bieden over deze studie. 

Een mooi compliment!

Instituut Verbeeten is één van de 14 instellingen die meedoen aan de SYMPRO-studie.

Het doel van deze studie is om het effect van een app die klachten bijhoudt, te vergelijken met de standaard aangeboden zorg tijdens en na de behandeling van longkanker. De app beoordeelt automatisch of de ingevulde klachten met de arts besproken moeten worden.

De studie is gestart in oktober 2019 en loopt tot ongeveer de tweede helft van 2022.

Meer weten over de SYMPRO-studie? Klik hier voor meer informatie.