Huisregels

Wij vinden een gastvrije en veilige omgeving belangrijk voor onze patiënten, bezoekers en medewerkers. Daarom hebben we huisregels opgesteld. Deze regels gelden voor iedereen. Wij vragen u dan ook om deze te respecteren.

Op deze pagina zetten wij onze huisregels voor u op een rij.

Overzicht huisregels

  • Heb respect voor elkaars gewoonten, waarden en normen en geloof.
  • Veroorzaak geen overlast voor anderen.
  • Discriminatie accepteren wij niet. Iedereen heeft recht op een gelijke behandeling.
  • Agressie, geweld of bedreiging zijn niet toegestaan.
  • Ongewenste intimiteiten accepteren wij niet.
  • Roken in en om het gebouw is niet toegestaan. Wij maken geen onderscheid tussen tabaksproducten en de e-sigaret/sisha-pen.
  • Het maken van beeldopnamen van Instituut Verbeeten is alleen toegestaan met toestemming van de Raad van Bestuur.
  • Patiënten mogen voor privégebruik foto- of filmopnamen maken van zichzelf. Hierbij mogen geen andere patiënten of medewerkers van Instituut Verbeeten herkenbaar te zien of te horen zijn, tenzij zij hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. Ook mogen privacygevoelige gegevens niet in beeld komen, zoals bijvoorbeeld computerschermen en formulieren.

Waardevolle spullen

Laat uw sieraden en waardevolle spullen zo veel mogelijk thuis. Instituut Verbeeten is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw sieraden of andere waardevolle spullen.