Verbeeten Breda opent deuren weer op 13 februari 2023

De werkzaamheden rondom de vervanging van onze bestralingstoestellen in Verbeeten Breda zijn bijna klaar. Met ingang van maandag 13 februari 2023 plannen we hier weer bestralingsbehandelingen in.

Wat betekent dat voor onze patiënten?

  • Voor patiënten die in de regio Breda wonen en van wie de behandeling niet klaar is vóór 13 februari, bepaalt de radiotherapeut-oncoloog aan de hand van het bestralingsplan of de afspraken in Verbeeten Tilburg of Verbeeten Breda gepland worden.
  • Patiënten die met eigen auto of met een taxi naar Verbeeten Tilburg komen en nu afspraken in Verbeeten Breda hebben, vragen wij dit tijdig aan hun zorgverzekeraar en taxibedrijf door te geven.
  • Met ingang van 13 februari vervalt de avondopenstelling van Verbeeten Tilburg. 

Patiënten printen op donderdag 9 februari hun afspraaklijst bij de aanmeldzuil. Zij zien hierop welke afspraken voor hen gemaakt zijn én op welke locatie zij worden verwacht.

Innovatieve patiëntenzorg

Instituut Verbeeten investeert in innovatieve patiëntenzorg. Met de aanschaf van nieuwe bestralingstoestellen zijn wij in staat om de beste radiotherapeutische zorg te blijven bieden. Lees meer over het aanschaftraject van deze toestellen en de wijze waarop we hiermee over de volle breedte nóg sneller en efficiënter kunnen werken, de zorg betaalbaar houden én de belasting voor onze patiënten reduceren.