Verwijzers

Op deze pagina vindt u als verwijzer de benodigde contact- en aanmeldinformatie van onze afdelingen Nucleaire geneeskunde en Radiotherapie. 

Verwijsinformatie Nucleaire Geneeskunde

Bereikbaarheid
U kunt bellen, mailen of faxen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
Bel 013 - 594 77 16, mail nucleaire@bvi.nl of fax naar 013-594 76 87.

Verwijzen
Alleen een behandelend specialist kan een patiënt verwijzen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Verwijzen kan met dit formulier: Verwijsformulier Nucleaire geneeskunde.

Om een onderzoek optimaal te kunnen plannen en uit te voeren, is het belangrijk dat wij 24 uur voor het onderzoek in ieder geval onderstaande gegevens van de patiënt in ons bezit hebben:

  • naam, adres, woonplaats, geboortedatum en patiëntennummer
  • medische gegevens: lengte, gewicht, diabetes of andere bijzonderheden

Verwijsinformatie Radiotherapie

Bereikbaarheid
Op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur via 013 - 594 77 77 of aanmelding@bvi.nl.

Verwijzen
Alleen de medisch specialist of huisarts kan een patiënt doorverwijzen naar de afdeling Radiotherapie.

Een aanmelding kan via een bespreking van een Multidisciplinaire Oncologische Werkgroep in één van de omliggende ziekenhuizen, per telefoon, via de mail of schriftelijk. Hiervoor hoeft u geen specifiek formulier in te vullen.

Is er sprake van een spoedindicatie? Dan verzoeken wij u de aanmelding altijd telefonisch te doen.

Schriftelijke aanmelding
Om een schriftelijke aanmelding goed te kunnen verwerken, is het belangrijk dat wij in ieder geval onderstaande gegevens van de patiënt in ons bezit hebben:

  • een verwijsbrief waarin de relevante medische voorgeschiedenis van de patiënt is beschreven
  • kopieën van pathologieverslagen
  • kopieën van operatieverslagen
  • kopieën van beeldverslagen (radiologie en nucleaire geneeskunde) met alle beeldvormende diagnostiek van de betreffende patiënt


Hoe gaat het hierna verder?
Na aanmelding en ontvangst van bovengenoemde informatie krijgt de patiënt een telefonische oproep voor een eerste consult en een schriftelijke bevestiging van alle gemaakte afspraken.

Wanneer direct aansluitend op het eerste consult de eerste voorbereidingen voor de behandeling worden getroffen, ontvangt de patiënt hiervoor bij de uitnodiging de nodige schriftelijke informatie.

Bij het eerste consult informeren wij de patiënt over:

  • het doel van de behandeling
  • het aantal bestralingen
  • mogelijke bijwerkingen op korte en lange termijn
  • de afspraken voor de voorbereiding van de behandeling