Spreekuur late effecten bij mammacarcinoom

Na de behandeling van een mammacarcinoom ervaren patiënten regelmatig bijwerkingen zoals (rib)pijn (spontane pijn of bij aanraking), een harde borst door fibrose, bewegingsbeperking of oedeem. Oedeemtherapie, eventueel in combinatie met hyperbare zuurstoftherapie, kan helpen deze klachten te verminderen. 

BR0I5339ANLR

Spreekuur late effecten bij mammacarcinoom

Het spreekuur late effecten bij mammacarcinoom is een samenwerking tussen Instituut Verbeeten, Da Vinci Kliniek, Medifit Fysiotherapie en Fysio-Oedeemspecialist. Het spreekuur vindt één keer per maand plaats bij Instituut Verbeeten, locatie Tilburg.

Op het spreekuur komen patiënten met aanhoudende klachten na behandeling van een mammacarcinoom om de klachten te bespreken en advies te krijgen over mogelijke (vervolg)behandelingen. Behandeling door een oedeemtherapeut kan bij één van de therapeuten van het spreekuur, maar zeker ook bij een therapeut bij de patiënt in de buurt of bij een therapeut waar iemand al bekend is. Indien er in overleg met een patiënt besloten wordt tot behandeling met hyperbare zuurstof, wordt de patiënt verwezen naar de Da Vinci Kliniek. Er zijn geen kosten verbonden aan het spreekuur.

Oedeemtherapie

Bij klachten kan behandeling door een oedeemtherapeut met oedeemtherapie, fascietherapie en/of bindweefselmassage zinvol zijn. Daarnaast kan, onder begeleiding van een oedeemtherapeut, door de juiste oefeningen gewerkt worden aan verbetering van de mobiliteit van de arm en schouder.

Hyperbare zuurstoftherapie

Naast de behandeling door een oedeemtherapeut kan, met name als die behandeling onvoldoende verbetering geeft, het toevoegen van een behandeling met hyperbare zuurstof van toegevoegde waarde zijn. Hyperbare zuurstoftherapie is een behandeling waarbij patiënten via een masker 100% zuurstof inademen onder een verhoogde omgevingsdruk. Hyperbare zuurstoftherapie zorgt ervoor dat het zuurstoftekort in beschadigd weefsel wordt opgeheven middels neoangiogenese waardoor de cellen die van belang zijn voor het herstel verbeteren.

Resultaten

In oktober 2021 werd gestart met het spreekuur late effecten bij mammacarcinoom. Inmiddels hebben 32 patiënten op het spreekuur advies gekregen met betrekking tot mogelijke behandelingen, voornamelijk patiënten die intern verwezen waren. Bij twintig patiënten werd geadviseerd de oedeemtherapie aan te passen, waarvan bij zeven patiënten ook gestart werd met behandeling met hyperbare zuurstof. Bij zeven patiënten werd gestart met oedeemtherapie, waarbij twee patiënten ook verwezen werden voor behandeling met hyperbare zuurstof. Bij drie patiënten werd alleen gestart met hyperbare zuurstofbehandeling. 

Patiënten geven aan het zeer prettig te ervaren om nog eens rustig al hun klachten op een rijtje te zetten. En de gegeven adviezen hebben al tot goede verbeteringen van de klachten geleid. Reden voor ons om u nu ook op de hoogte te brengen van dit spreekuur.

AE7I1005A LR

Verwijzen

Als behandelend specialist kunt u een patiënt met klachten na de behandeling van een mammacarcinoom verwijzen naar het spreekuur. 

Stuur de volgende gegevens naar late-effecten-mammacarcinoom@bvi.nl

  • NAW- gegevens patiënt
  • BSN-nummer
  • Gegevens verwijzer (naam, ziekenhuis, specialisme, titel, AGB-code, contactgegevens)
  • Reden van verwijzing
  • Relevante voorgeschiedenis (laatste follow-up brief bijvoegen)