Samen onze zorg verbeteren

Instituut Verbeeten is benieuwd hoe onze patiënten en verwijzers naar ons kijken, wat wij kunnen verbeteren en wat onze patiënten nodig hebben.

Om antwoord te krijgen op deze en soortgelijke vragen, voert Instituut Verbeeten hier een onderzoek voor uit.

Dit imago-onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoekbureau Zorgfocuz.

Volgende week dinsdag 19 of woensdag 20 juli kunt u als patiënt benaderd worden om mee te werken aan het imago-onderzoek van Instituut Verbeeten. Wij zullen u dan vragen om thuis een online vragenlijst in te vullen, die bestaat uit open en gesloten vragen. Invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Privacy

Uw deelname is volledig vrijwillig en anoniem. Uw medewerking heeft ook geen invloed op uw behandeling.

ZorgfocuZ gaat vertrouwelijk om met uw gegeven antwoorden en waarborgt uw privacy. Gegeven antwoorden zijn niet te herleiden naar u als persoon. Uw antwoorden worden niet één op één gedeeld met Instituut Verbeeten. Instituut Verbeeten krijgt een rapportage met een samenvatting van de onderzoeksresultaten.

Het onderzoek is gebaat bij een zo compleet mogelijk beeld. Wij stellen het zeer op prijs als u besluit mee te doen aan het onderzoek!

Hebt u vragen over het imago-onderzoek van Instituut Verbeeten? Neem contact op met Team Communicatie via communicatie@bvi.nl.

Veelgestelde vragen

Moet ik de vragenlijst invullen?

U vult de vragenlijst vrijwillig in. Uw medewerking heeft geen invloed op uw behandeling.

Het is belangrijk dat zo veel mogelijk van onze patiënten de vragenlijst invullen. Alleen dan is het resultaat betrouwbaar. Wij stellen het zeer op prijs als u ons helpt.

Kan ik als oudpatiënt ook de vragenlijst invullen?

Wij vragen enkel mensen die nu bij Verbeeten komen. Komt u voor een nacontrole? Dan kunt u als oud-patiënt wel gevraagd worden om mee te werken aan het imago-onderzoek.

Is het anoniem?

Ja, ZorgfocuZ is een onafhankelijk onderzoeksbureau, gaat vertrouwelijk om met uw antwoorden en waarborgt uw privacy. U hoeft uw naam niet door te geven. Uw antwoorden worden niet één op één met ons gedeeld en zijn niet te herleiden naar u als persoon.

Kan ik de vragenlijst meerdere keren invullen?

Nee, u vult de vragenlijst één keer in. Ook tussentijds opslaan is niet mogelijk. Hebt u de antwoorden verzonden? Dan zijn deze niet meer te wijzigen.

Ik lees graag wat de uitkomsten van het onderzoek zijn, waar kan ik deze zien?

Instituut Verbeeten krijgt van het onderzoeksbureau een rapportage met een samenvatting van de onderzoeksresultaten. Wij publiceren de resultaten op onze website. Dit zal na de zomer zijn.