Ook in 2021 voor iedereen toegang tot goede ziekenhuiszorg

Ook in 2021 voor iedereen toegang tot goede ziekenhuiszorg

Update 29 maart 2021: Inmiddels hebben wij voor 2021 een contractafspraak met Menzis en Caresq (Eucare). Met de overige zorgverzekeraars verwachten wij op korte termijn de gesprekken af te kunnen ronden.

Patiënten moeten ook dit jaar kunnen rekenen op toegang tot goede ziekenhuiszorg. Dat is de inzet van zorgverzekeraars en ziekenhuizen.

Samen willen zij alle huidige contractuele relaties dit jaar voortzetten, zodat mensen ook in 2021 zoveel mogelijk in hun vertrouwde ziekenhuis terecht kunnen. Dat geldt ook voor de afspraken tussen Instituut Verbeeten en de zorgverzekeraars.

Voor Instituut Verbeeten betekent dit dat wij met de afzonderlijke zorgverzekeraars afspraken maken over de contracten voor het jaar 2021. Voor de impact van de huidige COVID-19 pandemie zijn er gezamenlijke, landelijke afspraken gemaakt.

Eerste kwartaal 2021
Omdat deze landelijke afspraken pas eind december zijn gemaakt, betekent dit dat onze gesprekken met de zorgverzekeraars naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 worden afgerond. Op dit moment kunnen zowel wij als de zorgverzekeraars nog niet in alle gevallen aangeven welke afspraken er zijn gemaakt.

Zo snel mogelijk na afronding van de afspraken met de afzonderlijke zorgverzekeraars stellen wij deze informatie over de precieze afspraken van Instituut Verbeeten voor u beschikbaar. Zodra de contracten zijn afgesloten, stuurt Instituut Verbeeten de facturen van behandelingen en controles - die gestart zijn in 2021 – naar de zorgverzekeraars.

Wij adviseren mensen die gezondheidsklachten hebben of die zorg nodig hebben contact op te nemen met hun huisarts / specialist.