Onderhoud aan onze bestralingstoestellen

Onze bestralingstoestellen krijgen onderhoud. Hiermee verzekeren we de kwaliteit van onze zorg én wordt het mogelijk nieuwe technieken te gebruiken. Tijdens zo’n onderhoud is een bestralingstoestel één of twee dagen buiten gebruik. De bestralingsbehandelingen van dit toestel voeren we dan uit op een ander toestel. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de bestralingsafspraken van onze patiënten.

Planning
Met name het onderhoud dat gepland staat voor de periode van 8 mei t/m 11 juli is voor onze patiënten van belang.

Wat betekent dit voor onze patiënten?  

  • Patiënten worden op dezelfde locatie, maar op een ander toestel behandeld.
  • Patiënten worden mogelijk in de avonduren behandeld.
  • Patiënten worden op een andere locatie behandeld.
  • Patiënten slaan een bestraling over. We plannen de gemiste bestraling aansluitend aan de laatste afspraak in. Het totale aantal behandelingen blijft dus gelijk. Deze onderbreking heeft geen nadelige gevolgen voor de behandeling.
  • Het kan ook zijn dat patiënten geen hinder ondervinden en hun afspraken doorgaan zoals gepland.

Patiënten printen op donderdag hun afspraaklijst bij de aanmeldzuil. Op de afspraaklijst staat welke afspraken gemaakt zijn en op welke locatie van Instituut Verbeeten de patiënt verwacht wordt.

Patiënten die met een taxi naar hun bestralingsbehandeling komen, vragen we een eventuele wijziging in locatie aan hun taxibedrijf door te geven.

Vragen?
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen. Hier vindt u onze contactgegevens.