Nieuwe huurovereenkomst Instituut Verbeeten en Medifit Fysiotherapie

Op 30 april 2024 ondertekenden Instituut Verbeeten en Medifit Fysiotherapie een nieuwe huurovereenkomst. Hiermee verlengen partijen hun samenwerking die acht jaar geleden van start is gegaan.

Verlenging voor lange termijn

Instituut Verbeeten en Medifit Fysiotherapie verlengen hun samenwerking voor de periode van vijf jaar. Mariëlle de Reuver: “Na acht jaar is het fijn om de huurovereenkomst voor een langere periode te verlengen. Deze nieuwe overeenkomst borgt het vertrouwen om ook in de toekomst de goede en gezamenlijke zorg te bieden aan mensen die te maken krijgen met de vervelende ziekte kanker.”

Alles voor de patiënt

10 jaar geleden begon de samenwerking  vanuit de ideologie om de zorg rondom de patiënt zo goed mogelijk te maken. Multidisciplinair denken hoort daarbij, zodat de patiënt in een situatie komt waarin hij volledig ‘ontzorgd’ wordt.
Janneke Drijvers: “Doordat we hele korte lijnen hebben met de radiotherapeut-oncologen van Instituut Verbeeten en met de artsen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis kunnen we adequate zorg borgen. Met name doordat de betrokken disciplines van elkaar weten wat ze doen, wat ze kunnen én wat ze van elkaar nodig hebben.”

Van elkaar leren
Naast het ontzorgen van de patiënt is ook het leren van elkaar een belangrijk onderdeel van de samenwerking, zoals op het gebied van vitaliteit en gezondheid én door samen wetenschappelijk onderzoek te doen. Een voorbeeld hiervan is de VITAL-studie: een onderzoek waarin naar de fitheid en kwaliteit van leven wordt gekeken tijdens en na de bestraling van patiënten met een tumor in het hoofd-halsgebied. Met als doel te onderzoeken wat de invloed is van de bestraling op fitheid en kwaliteit van leven. Het is een samenwerking tussen de onderzoekster van Medifit Fysiotherapie, de radiotherapeut-oncologen van Instituut Verbeeten en een professor van het UMC Utrecht.

“De kracht van samen”
De kracht van samen loopt als een rode draad door het werk van de professionals van Instituut Verbeeten en Medifit Fysiotherapie. Janneke Drijvers: “We voelen ons onderdeel van het zorgpad en de organisatie. Na jaren van samenwerking kunnen we elkaar makkelijk versterken, voor mij echt de kracht van samen!”

Op de foto vóór de locatie van Medifit Fysiotherapie in Tilburg: Ed Rutters (voorzitter Raad van Bestuur Instituut Verbeeten), Janneke Drijvers (MSc oncologiefysiotherapeut Medifit Fysiotherapie en mede-eigenaar Medifit Fysiotherapie Tilburg), Mariëlle de Reuver (manager Bedrijfsondersteuning Instituut Verbeeten) en Frank Timmermans (mede-eigenaar Medifit Fysiotherapie).