Luc Demoulin nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Instituut Verbeeten

De Raad van Toezicht van Instituut Verbeeten wordt per 1 augustus 2022 versterkt met een nieuwe voorzitter, Luc Demoulin, voorzitter Raad van Bestuur van St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. Luc volgt hiermee Peter Langenbach op die op eigen verzoek terugtreedt als voorzitter en lid van de Raad van Toezicht vanwege zijn overstap naar zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Luc Demoulin heeft altijd in de zorg of voor de zorg gewerkt. Als organisatieadviseur, directeur, in het bedrijfsleven, als bestuurder en nu als voorzitter Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis, een van de grootste topklinische ziekenhuizen in Nederland.

Luc treedt in de functie van voorzitter Raad van Toezicht en tevens lid van de audit- en remuneratiecommissie bij Instituut Verbeeten.

Instituut Verbeeten is enthousiast over de komst van Luc. Zijn uitgebreide kennis en ervaring binnen de zorgsector vormen een waardevolle toevoeging aan onze Raad van Toezicht. Instituut Verbeeten zet momenteel nieuwe stappen in strategie- en organisatieontwikkeling om patiëntenzorg nog waardevoller in te richten en het werk nog aantrekkelijker te maken. In Luc is een uitstekende toezichthouder gevonden die met veel energie, kennis en daadkracht de ingezette koers verder uitbouwt. Instituut Verbeeten verheugt zich op de samenwerking.

 

Zelf zegt Luc over zijn aanstelling: "Instituut Verbeeten is een prachtige organisatie met een uitstekende reputatie en een gezonde ambitie. Ik kijk er enorm naar uit om, als toezichthouder, vanuit de missie en visie van Verbeeten samen de blik op de toekomst te richten. Gezien de actuele thema’s in de zorg zijn een heldere koers, een gezonde organisatie en wendbaarheid meer dan ooit voorwaarden voor succes. Ik ben erg blij de komende jaren hieraan een bijdrage te mogen leveren.”  

Instituut Verbeeten dankt Peter Langenbach voor de prettige wijze waarop hij aan de raad invulling heeft gegeven. In een korte maar intensieve periode was Peter naast zijn rol als voorzitter van de Raad van Toezicht ook nauw betrokken bij de investering in en aanschaf van nieuwe bestralingsapparatuur, de strategische visie met waardegedreven zorg als vertrekpunt, de hiermee gepaarde organisatieontwikkeling en natuurlijk de impact van de coronacrisis.

(Foto via St Antonius Ziekenhuis)

J Luc Demoulin 210531 MG 8096 Low Res