Instituut Verbeeten koploper in patiëntvriendelijker bestralen

Uniek in Nederland: oppervlaktescanning voor alle borstkankerpatiënten beschikbaar

Ruim 4.000 patiënten met kanker worden jaarlijks bij Instituut Verbeeten bestraald. Om de zorg nog patiëntvriendelijker én toekomstbestendig te maken, is de techniek oppervlaktescanning sinds januari 2022 op alle bestralingstoestellen geïnstalleerd. Daarmee is Instituut Verbeeten het eerste behandelcentrum voor kanker in Nederland dat deze techniek op al haar locaties kan toepassen.

Voor alle borstkankerpatiënten

Het bestralen van álle borstkankerpatiënten met deze techniek is uniek in Nederland. Voorheen kreeg een borstkankerpatiënt bij Instituut Verbeeten tatoeagepuntjes op de huid geplaatst om de patiënt tijdens de bestraling in de juiste houding te leggen, vaak een onwenselijke zichtbare herinnering. Dankzij oppervlaktescanning zijn de tatoeagepuntjes voor deze patiënten bij Instituut Verbeeten voorgoed verleden tijd.

“Met de techniek oppervlaktescanning brengen we de positionering van de patiënt naar een hoger niveau”, aldus Mariska de Smet, klinisch fysicus bij Instituut Verbeeten. “Door middel van deze techniek kunnen we tijdens de bestraling nauwkeurig de beweging van de patiënt in de gaten houden.

BR0I1796ALR

Eerste in Nederland met stralen zonder masker

Bij de bestraling van de hersenen, is het hoofd van de patiënt normaal gesproken door middel van een bestralingsmasker vastgeklemd op de behandeltafel, iets wat patiënten als vervelend kunnen ervaren. Voor claustrofobische patiënten kan dit soms zelfs een onmogelijke taak zijn.

“Op onze locatie in Breda had ik een patiënt die eerder bestraald was met een masker, wat voor hem een enorme drempel was om de bestraling te ondergaan. Het is mooi dat we onze patiënten nu oppervlaktescanning bieden en dat ze daarvoor op alle locaties terechtkunnen.” Mariska van de Sande, radiotherapeut-oncoloog.

Waardegedreven zorg

Dankzij de installatie van oppervlaktescanning op al haar toestellen geeft Instituut Verbeeten invulling aan haar missie van waardegedreven zorg. Zorg op maat en patiëntvriendelijkere behandelingen met verbetering van de kwaliteit van leven.

De afgelopen jaren heeft Instituut Verbeeten, mede dankzij financiering door Stichting Verbeeten Challenge, uitgebreid onderzoek gedaan naar oppervlaktescanning bij patiënten.

Daarnaast werkt Instituut Verbeeten nauw samen met leverancier Varian, om de kwaliteit en het gebruik van Identify, het oppervlaktescanning systeem, naar een nog hoger niveau te tillen.

“Oppervlaktescanning is een uitstekend voorbeeld van waardegedreven zorg. Het vergroot de nauwkeurigheid van de behandeling én de patiëntvriendelijkheid.” Niels Wijdogen, managing director Varian Medical Systems Nederland.

Uitbreiding naar andere kankersoorten

In de loop van 2022 en 2023 wil Instituut Verbeeten de techniek oppervlaktescanning verder uitbreiden naar andere kankersoorten. Daarvoor wordt momenteel onderzoek verricht door de afdeling klinische fysica van Instituut Verbeeten, in nauwe samenwerking met leverancier Varian.