HyperArc voor uitzaaiingen in de hersenen

In Instituut Verbeeten worden ongeveer 100 patiënten per jaar ‘stereotactisch’ bestraald op uitzaaiingen in de hersenen. Met deze behandeling positioneren we de patiënt met behulp van een masker zeer precies ten opzichte van de bestralingsbundels. De tumoren krijgen gedurende één tot drie bestralingen een zeer hoge bestralingsdosis. Voor deze behandeling mogen er maximaal negen uitzaaiingen van beperkte grootte zijn. Meer of grotere uitzaaiingen zijn beter te behandelen met een totale schedelbestraling.

Introductie van HyperArc

Sommige patiënten die bestraald worden voor uitzaaiingen in de hersenen, kunnen na verloop van tijd last krijgen van bijwerkingen. Patiënten merken bijvoorbeeld dat het concentratievermogen afneemt en dat het kortetermijngeheugen niet meer wordt wat het geweest is.

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om de introductie van HyperArc mogelijk te maken. Met deze techniek wordt de bestralingsdosis op een slimmere manier berekend en afgegeven. De patiënt wordt hierbij bestraald met vier bestralingsbogen, waarbij bij elke boog de tafel in een andere hoek staat. De hoeveelheid straling die in het weefsel rondom de tumor terechtkomt is lager en hierdoor minder schadelijk. Zo worden het concentratievermogen en het kortetermijngeheugen mogelijk minder aangetast.
Klik hier meer meer uitleg.

Een uitleg over de techniek HyperArc

Bekijk de video hiernaast waarin manager Klinische Fysica & Instrumentatie Willy de Kruijf en specialist Innovatie & Techniek Lennart Mesch uitleg geven. Ook komt Pytrik Wassenaar van leverancier Varian aan het woord.

Stichting Verbeeten Challenge

Stichting Verbeeten Challenge stimuleert onderzoek gericht op het genezen of verlichten van de gevolgen van kanker en biedt middelen om de voorlichting en begeleiding van patiënten met kanker nog verder te verbeteren. Eén van de initiatieven van deze stichting is de Verbeeten Challenge: een dag waarop iedereen zich sportief kan inzetten om daarmee zoveel mogelijk geld op te halen om kankerpatiënten te helpen.

Dankzij de opbrengst van de Verbeeten Challenge 2022 heeft de Stichting Verbeeten Challenge een bijdrage van €143.600 geleverd aan het Hyperarc-onderzoek en kunnen we deze behandeling vanaf 21 november 2022 toe gaan passen.