Externe audit Qualicor Europe

Van dinsdag 23 tot en met donderdag 25 mei voert Qualicor Europe een audit uit in Instituut Verbeeten.

Wat is Qualicor Europe?

Qualicor Europe is een organisatie die kwaliteitsnormen voor de zorg ontwikkelt en vaststelt. Door te toetsen helpt Qualicor om de kwaliteit van zorg steeds verder te verbeteren en te borgen.

Meer informatie over Qualicor Europe vindt u op hun website.

 

Wat gebeurt er bij de audit?

De auditoren van Qualicor Europe:

  • Beoordelen of de werkinstructies en procedures die Instituut Verbeeten heeft vastgelegd, voldoen aan de vastgestelde kwaliteitsnormen.
  • Toetsen of handelingen volgens de vastgestelde kwaliteitsnormen worden uitgevoerd. Dit doen zij door in gesprek te gaan met medewerkers van Instituut Verbeeten.
  • Volgen de patiënt op zijn of haar weg door Instituut Verbeeten en toetsen of de vastgelegde werkinstructies en procedures hierbij gevolgd zijn.

Waarom wordt deze audit uitgevoerd?

Deze audit wordt uitgevoerd om te bepalen of het Qmentum kwaliteitskeurmerk van Instituut Verbeeten voor een periode van vier jaar verlengd wordt.

Helpt u mee?

Het kan zijn dat de auditoren van Qualicor enkele patiënten of bezoekers van Instituut Verbeeten vragen willen stellen over de zorg die zij in Instituut Verbeeten krijgen. Wij vragen hiervoor uw medewerking.

Zeg het gerust als u niet mee wil doen. Dit heeft geen invloed op uw behandeling.

Hebt u een vraag?

Stel uw vraag aan uw behandelaar in Instituut Verbeeten of vul het contactformulier in op onze website.

Uw deelname draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van onze zorg.
Dank u wel!