Bestralen zonder tatoeagepuntjes door gebruik Identify

Ruim 4.000 patiënten met kanker worden jaarlijks bij Instituut Verbeeten bestraald. Om de zorg nog patiëntvriendelijker én toekomstbestendig te maken, is de techniek oppervlaktescanning op alle bestralingstoestellen geïnstalleerd. Daarmee is Instituut Verbeeten het eerste behandelcentrum voor kanker in Nederland waarbij alle patiënten die niet in een masker gefixeerd zijn, worden ingesteld met behulp van oppervlaktescanning. Hierdoor is het gebruik van tatoeagepuntjes niet meer nodig. 

Oppervlaktescanning vervangt tatoeagepuntjes

Voorheen kreeg een patiënt bij Instituut Verbeeten tatoeagepuntjes op de huid geplaatst om de patiënt voorafgaande aan de bestraling in de juiste houding te leggen. Door middel van oppervlaktescanning kunnen we de patiënt makkelijker en nauwkeuriger positioneren voor de behandeling en kunnen we tijdens de bestraling nauwkeurig de beweging van de patiënt in de gaten houden. Hiermee zijn tatoeagepuntjes voorgoed verleden tijd. Bovendien kunnen sommige patiënten die op de hersenen bestraald worden ook zonder masker behandeld worden.

“Ik ben erg trots dat we de eerste in Nederland zijn die alle patiënten met oppervlaktescanning positioneren en tijdens de bestraling in de gaten houden. Hierdoor hebben patiënten geen tatoeagepuntjes meer nodig zodat zij deze blijvende herinnering niet meer met zich mee hoeven te dragen. Bovendien wordt de behandeling hier nog iets nauwkeuriger door.” Marion Essers, PhD Medical Physicist bij Insituut Verbeeten.

AE7I3611ALR

Onderzoek naar de best mogelijke behandeling

In de afgelopen jaren hebben we intensief onderzoek verricht naar de mogelijkheden binnen oppervlaktescanning: 

  • Vanaf 2015 is bij Instituut Verbeeten intensief onderzoek gedaan naar oppervlaktescanning waarmee werd getest op nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en bruikbaarheid in de praktijk.
  • In 2017 en 2018 is onderzoek verricht naar ‘stralen zonder masker’, bij patiënten die op de totale schedel bestraald worden, zonder gefixeerd te moeten worden in een masker.
  • In 2019 is het Identify systeem van Varian aangeschaft en geïnstalleerd. Deze installatie was wereldwijd de eerste Identify installatie. Na intensieve onderzoeken en metingen kon in 2020 de eerste ‘stralen zonder masker’ patiënt met Identify ingesteld en tijdens de behandeling in de gaten gehouden worden.
  • In 2020 is een grote studie gestart naar de toegevoegde waarde van oppervlaktescanning bij borstkankerpatiënten. Een jaar later was deze studie afgerond en daarna is gefaseerd gestart met oppervlaktescanning bij alle borstkankerpatiënten.

Uitbreiden en verbeteren oppervlaktescanning

Vanaf januari 2023 worden alle patiënten bij Instituut Verbeeten zonder tatoeagepuntjes behandeld. In de toekomst willen we de toepassing van oppervlaktescanning nog verder uitbreiden en daarmee onze behandelingen verbeteren.

Bekijk hier de film over oppervlaktescanning.