Nieuws

BR0I3348ALR

Psychologische factoren en stress hebben impact op levenskwaliteit hartpatiënt

Psychologische factoren, zoals angst en depressie, spelen een rol bij de ontwikkeling en het verloop van hartklachten. Dat geldt met name voor vrouwen jonger dan 65 jaar met verhoogde angstklachten. Andersom zorgen hartklachten zelf ook voor stress en negatieve emoties. In de ogen van veel patiënten worden klachten hierdoor veroorzaakt of verergerd. Aandacht voor en behandeling van psychische klachten tijdens de behandeling kan zowel klinische uitkomsten als kwaliteit van leven van patiënten verbeteren.

Lees meer