Nieuws

AE7I3589ALR

Bestralen zonder tatoeagepuntjes door gebruik Identify

Ruim 4.000 patiënten met kanker worden jaarlijks bij Instituut Verbeeten bestraald. Om de zorg nog patiëntvriendelijker én toekomstbestendig te maken, is de techniek oppervlaktescanning op alle bestralingstoestellen geïnstalleerd. Daarmee is Instituut Verbeeten het eerste behandelcentrum voor kanker in Nederland waarbij alle patiënten die niet in een masker gefixeerd zijn, worden ingesteld met behulp van oppervlaktescanning. Hierdoor is het gebruik van tatoeagepuntjes niet meer nodig.

Lees meer