Wat doet een versnellertechnicus bij Instituut Verbeeten?

Michel en Paul werken als versnellertechnicus bij Instituut Verbeeten. Samen met de andere collega’s van het fysisch technisch team maken zij onderdeel uit van de afdeling Klinische Fysica & Instrumentatie (KF&I). Michel doet dit werk al ruim 17 jaar met veel plezier. Paul is sinds 2015 werkzaam als versnellertechnicus. Maar wat doet een versnellertechnicus nu eigenlijk?

Michel vertelt: “Als versnellertechnicus verhelp je storingen en verricht je onderhoud aan de bestralingstoestellen, in vaktaal versnellers genoemd. Ook verhelp je eerstelijns storingen aan CT-scanners en aan de apparatuur op de afdeling Nucleaire Geneeskunde.” Collega Paul vult hierop aan: “Daarnaast voeren wij ook regelmatig onderhoud en kwaliteitsmetingen uit op de versnellers.”

20221115 104248

Opleiding en kennis

Beiden hebben een elektronica-opleiding gevolgd. Deze kennis komt in hun werk goed van pas en dient dan ook als mooie basis. Paul vervolgt zijn verhaal: “Specifieke kennis van de verschillende toestellen krijg je in de vorm van cursussen bij de fabrikant, door ervaring en door kennisoverdracht intern. Ook zijn storingen en onderhoud altijd goede leermomenten.” Maar niet alleen elektronica speelt een grote rol binnen deze functie. Je krijgt ook te maken met water, gas, pneumatiek, RF, hoge vermogens, hoogspanning, computers, etc. Zo ongeveer alle technieken zijn vertegenwoordigd in één toestel. “Dat maakt de baan nu juist zo leuk, uitdagend en afwisselend”, vertelt Michel. “Je moet overal een beetje van af weten. Daarnaast weet je ook nooit van tevoren hoe je dag eruit ziet, als er een storing is moet deze zo snel mogelijk opgelost worden.”

Een kijkje in de werkdag van een versnellertechnicus

Ook al is geen dag hetzelfde, toch kunnen Michel en Paul wel een goede beschrijving geven van een doorsnee werkdag:
“In de ochtend beginnen we met het opstarten van de toestellen en het doorlopen van de bijbehorende checks. Om 8.30 uur hebben we een dagstart met de hele afdeling KF&I. Hierin wordt de dag van gisteren besproken en maken we een doorkijk naar de dag van vandaag. Hierna begin je met de werkzaamheden waarvoor je ingepland staat. Dit kan een onderhoud of kwaliteitsmeting zijn. En anders is er altijd wel iets om uit te zoeken of te repareren en kunnen we onze administratie bijwerken.”

“Gaat de storingstelefoon? Dan luisteren we aandachtig naar het probleem en maken we collega’s vrij om de storing op te lossen. Is het probleem in Tilburg, dan lopen we naar het toestel om ter plekke het probleem op te lossen. Komt het telefoontje uit één van onze locaties (Breda of Den Bosch), dan proberen we het probleem telefonisch of via een verbinding op afstand op te lossen via onze cockpit (daarmee kunnen we alle toestelschermen op locatie zien en overnemen). Lukt dit niet, dan stappen we met twee collega’s in de bedrijfsauto en rijden we naar de desbetreffende locatie om daar ter plekke de storing op te lossen. Indien nodig schakelen we een externe engineer van de leverancier in om tot een oplossing van de storing te komen.”

“Omdat we veel met elkaar samenwerken, hangt er ook een fijne, rustige en vriendschappelijke sfeer op de afdeling. Ondanks ons serieuze werk is er ook regelmatig tijd om samen te lachen. We gaan gemoedelijk met elkaar om en helpen elkaar waar het kan. De pauzes zijn op gezette tijden (indien mogelijke storingen dit toelaten) en worden zoveel mogelijk met de hele afdeling KF&I doorgebracht. Dit is een mooi moment om ervaringen en problemen met elkaar uit te wisselen, maar natuurlijk ook om op persoonlijk vlak met elkaar te praten.”

Vervanging bestralingstoestellen

Ook de aanschaf van nieuwe toestellen en de daarbij behorende nieuwe technieken vormen een uitdaging voor Michel en Paul en houdt het werk voor hen afwisselend. Op dit moment zit Instituut Verbeeten midden in het vervangingstraject van een aantal bestralingstoestellen. In juli 2022 is het eerste bestralingstoestel vervangen in Verbeeten Tilburg. Vanaf woensdag 30 november 2022 tot maandag 13 februari 2023 sluit Verbeeten Breda om de twee bestralingstoestellen daar te vervangen. En later in 2023 worden ook de bestralingstoestellen in Den Bosch vervangen. Bij zo’n vervanging komt heel wat kijken. “Wij zijn in het voortraject betrokken om te controleren of de ruimtes waar de nieuwe bestralingstoestellen komen te staan, voldoen aan de eisen van de leverancier”, geeft Michel aan. “De nodige aanpassingen worden vervolgens door de afdeling Facilitair Bedrijf uitgevoerd. Tijdens de installatie zijn wij aanwezig om te zien of alles volgens plan verloopt en om zo nodig hand- en spandiensten uit te voeren voor het installatieteam van de leverancier.” Paul geeft aan dat ook dit weer een mooi leerproces is: “Als het installatieteam vragen heeft, dan gaan wij op zoek naar de antwoorden zodat zij door kunnen werken aan de installatie. Na de installatie voeren wij metingen uit om te kijken of het toestel aan alle voorwaarden voldoet. Ook dit is weer een mooi moment om kennis op te doen van de nieuwe toestellen.”

20221115 104800

#kracht van samen

Uit het verhaal van Michel en Paul komt weer eens duidelijk naar voren dat samenwerking erg belangrijk is. Als je hen vraagt wat de kracht van samen betekent, komen ze al snel tot een antwoord. Michel: “Voor mij betekent de kracht van samen dat we binnen Instituut Verbeeten met alle aparte afdelingen hetzelfde doel voor ogen hebben: het leveren van de best mogelijke zorg voor onze patiënten.” Paul beaamt dit: “We streven met z’n allen één doel na en ook hierbij bundelen we onze krachten om dit zo goed mogelijk te doen.” De kracht van samen heeft voor hen zeker betekenis!