DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookie- en privacywetgeving zijn wij verplicht u te informeren over de privacy aspecten en het gebruik van cookies op deze website. Deze website plaatst cookies van Google Analytics om de gebruikerservaring te verbeteren.

Als u aangeeft dat u daarmee akkoord gaat, dan wordt met dat doel uw zoekgedrag op onze website vastgelegd. Dit zijn persoonsgegevens, waar wij zeer zorgvuldig mee om gaan, zoals beschreven in ons privacy reglement.

U dient aan te geven of u onze cookies accepteert.
Cookies toestaan Geen cookies toestaan

Raad van Toezicht

De primaire taak van de Raad van Toezicht is het houden van integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken in Instituut Verbeeten.
De Raad van Toezicht:

  • vervult een advies- en klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur.
  • toetst of de bestuurder bij de beleidsvorming en uitvoering van zijn taken een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van alle betrokken partijen.
  • is als werkgever van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor een kwalitatief goed bestuur.

Het reglement van de Raad van Toezicht leest u hier.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

dr. D.C. Zijderveld MPA (Diederik), Voorzitter
Portefeuille: governance, financiën, remuneratie, ondernemingsraad, ICT

mr. dr. M.D.B. Schutjens (Marie-Hélène)
Portefeuille: juridische zaken

drs. G.H.M. van Loon (Gerard)
Portefeuille: financiën, remuneratie

dr. L.A. van der Velden (Lilly-Ann)
Portefeuille: medische zaken, cliëntenraad

De profielschetsen van de leden Raad van Toezicht zijn openbaar en hier te lezen. Het profiel van de voorzitter vindt u hier