DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookie- en privacywetgeving zijn wij verplicht u te informeren over de privacy aspecten en het gebruik van cookies op deze website. Deze website plaatst cookies van Google Analytics om de gebruikerservaring te verbeteren.

Als u aangeeft dat u daarmee akkoord gaat, dan wordt met dat doel uw zoekgedrag op onze website vastgelegd. Dit zijn persoonsgegevens, waar wij zeer zorgvuldig mee om gaan, zoals beschreven in ons privacy reglement.

U dient aan te geven of u onze cookies accepteert.
Cookies toestaan Geen cookies toestaan

Kwaliteit

Aantoonbare kwaliteit betekent voor ons transparante verantwoording op álle niveaus. Onze medewerkers zijn gekwalificeerd en onze processen zijn optimaal ingericht.

Onze patiëntenbeleving en behandeluitkomsten zijn uitstekend.

 

 

 

 

 

 

 

 


We hanteren het 'Convenant veilige toepassing medische technologie in het ziekenhuis' als leidraad voor de risicobeheersing en veilige toepassing van onze medische apparatuur.

Uit het nationaal onderzoek 'Hart voor de Zorg' blijkt dat de bevlogenheid van onze medewerkrs substantieel hoger ligt dan het landelijk gemiddelde.

NIAZ geaccrediteerd

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie (NIAZ) levert een bijdrage aan de borging en verbetering van de kwaliteit in de gezondheidszorg.

De kwaliteitsnormen van het NIAZ zijn door kwaliteitsdeskundigen en vakmensen uit de zorg ontwikkeld. Om als zorginstelling een NIAZ certificering te krijgen dient men aan deze hoogstaande kwaliteitsnormen te voldoen. De toetsing van deze kwaliteitsnormen gebeurd door speciaal opgeleide collega's uit andere zorginstellingen.

Wij zijn NIAZ geaccrediteerd en voldoen daarmee aan de Kwaliteitsnorm Zorginstelling. Het NIAZ-accreditatiebewijs is geldig voor een periode van vier jaar. 

Onze heraccreditatiestatus is geldig tot 1 juli 2023.

Visitaties

Visitaties is een intercollegiale doorlichting van een vakgroep of maatschap op locatie. Het doel is kwaliteitsverbetering van de zorgverlening aan de patiënt. Elke vakgroep wordt eens in de vijf jaar gevisiteerd. De voorbereidingsacties voor een kwaliteisvisitatie worden meestal in een vakgroepvergadering besproken. Hieruit volgen conclusies en een verbeteringsplan die naar de visitatiecommissie worden gestuurd. Zo is een maatschap of vakgroep in staat zichzelf, en daarmee de kwaliteit van de zorg, steeds te verbeteren.

Na afloop krijgt de vakgroep een visitatierapport met o.a. conclusies en adviezen. Separaat worden de conclusies en adviezen naar de Raad van Bestuur gestuurd. Deelname aan kwaliteitsvisitatie is verplicht voor de herregistratie als medisch specialist.

Wij hebben een positief oordeel van:

  • de NVRO (Nederlandse Vereniging Radiotherapeuten Oncologen)
  • de NVNG (Nederlandse Vereniging Nucleaire Geneeskunde)
  • de NVKF (Nederlandse Vereniging Klinische Fysica)
  • de NVMBR (Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie)
  • de CZO (College Zorg Opleidingen)

Calamiteiten

Onze informatie over incidentenonderzoeken, calamiteiten en verbetermaatregelen binnen Instituut Verbeeten is openbaar. De cijfers en achtergronden van 2017 zijn te lezen in deze bijlage.