DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookie- en privacywetgeving zijn wij verplicht u te informeren over de privacy aspecten en het gebruik van cookies op deze website. Deze website plaatst cookies van Google Analytics om de gebruikerservaring te verbeteren.

Als u aangeeft dat u daarmee akkoord gaat, dan wordt met dat doel uw zoekgedrag op onze website vastgelegd. Dit zijn persoonsgegevens, waar wij zeer zorgvuldig mee om gaan, zoals beschreven in ons privacy reglement.

U dient aan te geven of u onze cookies accepteert.
Cookies toestaan Geen cookies toestaan

Opleiding en stage in Instituut Verbeeten

Opleiding en stage in Instituut Verbeeten

Binnen Instituut Verbeeten bieden we verschillende stage- en afstudeerplaatsen op verschillende afdelingen, zowel op MBO- als HBO-niveau. Ook voor studenten van het Wetenschappelijk Onderwijs zijn er stagemogelijkheden binnen Instituut Verbeeten. We werken samen met onder andere:

  • ROC Tilburg (ICT en doktersassistent)
  • MBRT Eindhoven(stages en afstudeeropdrachten)
  • Technische Natuurkunde
  • Medische Instrumentatie Techniek

Daarnaast zijn er nog stageplaatsen denkbaar vanuit andere opleidingen binnen de afdelingen:

  • Klinische Fysica en Instrumentatie (KF&I)
  • Communicatie
  • Finance en Information (F&I)
  • Facilitair Bedrijf (FB)
  • Personeel en Organisatie (P&O)

Stagiaires werken zo veel mogelijk mee in de praktijk of zijn betrokken, met name bij stageopdrachten,  bij de onderzoek- of ontwikkellijnen van de afdeling.

Naast stageplaatsen bieden we ook een inservice traject aan tot radiotherapeutisch laborant. Voor dit traject ontvang je allereerst een leerovereenkomst en later in de opleiding een leerarbeidsovereenkomst.

Inservice opleiding Radiotherapeutisch Laborant

De inservice opleiding tot radiotherapeutisch laborant is een HBO erkende opleiding en wordt landelijk georganiseerd. In deze opleiding wordt leren en werken gecombineerd. Voor de start in september 2021 zoeken wij weer 2 leerlingen. Wil je vast zien wat het werk inhoudt? Bekijk dit filmpje welke onze laboranten maakten.

De opleiding wordt georganiseerd vanuit De Erasmus Zorgacademie in Rotterdam. Lessen worden dan ook daar gevolgd. De duur van de opleiding is 2 jaar & 10 maanden, waarvan het eerste half jaar grotendeels op school wordt georganiseerd. Vervolgens ga je werkend leren, praktijkweken op de afdeling Radiotherapie gecombineerd met lesweken in Rotterdam.

Het is noodzakelijk om te solliciteren voor een opleidingsplaats. De sollicitatieprocedure start, indien opleidingsplaatsen beschikbaar zijn, eind januari. De opleiding start in september. De toelatingseisen zijn: HAVO diploma met de vakken wiskunde B en natuurkunde. Of een MBO niveau 4 opleiding, mits de kennis van wiskunde B en natuurkunde gelijkwaardig is aan HAVO niveau.

Het leerlingensalaris is conform de CAO Ziekenhuizen.

Instituut Verbeeten verzorgt inservice opleidingen. Een combinatie van werken en leren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinische Fysica

De afdeling Klinische Fysica en Instrumentatie (KF&I) van Instituut Verbeeten waarborgt de veiligheid en kwaliteit van alle diagnostische en therapeutische apparatuur, de medische computerprogramma's en de (dosismetingen bij) individuele patiëntonderzoeken en patiëntbehandelingen. De afdeling participeert in nationale en internationale kwaliteitsvergelijkingen, werkt volgens nationale en internationale richtlijnen en wordt periodiek gevisiteerd en gecertificeerd door het NIAZ en de eigen beroepsvereniging (www.nvfk.nl), om te garanderen dat aan alle normen voldaan wordt. Daardoor voldoen de apparatuur, patiëntonderzoeken en patiëntbehandelingen aan hoge kwaliteitseisen; alle eisen, werkzaamheden en protocollen zijn vastgelegd in een kwaliteitssysteem.

De afdeling Klinische Fysica heeft een B-erkenning voor de opleiding tot Klinisch Fysicus Radiotherapie en verzorgt een deel van de opleiding van klinisch fysici in opleiding uit het cluster Utrecht-AMC-Deventer-Tilburg. Daarnaast biedt de afdeling stageplaatsen aan voor zowel HBO- als WO-studenten natuurkunde en medische techniek, maar ook bijvoorbeeld voor studenten informatica, multimedia, marketing, etc. Het is mogelijk je praktijkstage of afstudeeropdracht te vervullen.

De afdeling Klinische Fysica verzorgt een deel van de opleiding tot klinisch fysici en biedt stageplaatsen aan HBO- en WO studenten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens je stageperiode wordt meegewerkt aan één van de onderzoek- of ontwikkellijnen van de afdeling. Je woont het overleg binnen de afdeling bij en doet verslag van de onderzoeksresultaten. Onderwerpen welke de afgelopen jaren aan de orde zijn geweest zijn bijvoorbeeld: voorbereiding voor intracraniële stereotaxie, ontwikkelen van een methode voor de acquisitie en verwerking van 4D-CT's, fusie van MRI- en CT-beelden, ontwikkelen van een QA-methode voor IMRT en VMAT bestralingen, uitvoeren van risicoanalyses voor stralingshygiëne, opdrachten om de logistiek van bepaalde werkzaamheden te verbeteren, big data analyses, analyse van behandelresultaten en complicaties, gebruik van MRI voor prostaatbehandelingen, etc.

Bereikbaarheid

Secretariaat Personeel en Organisatie
Postbus 90120, 5000 LA Tilburg

email: secretariaatpo@bvi.nl

Werken en leren