DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookie- en privacywetgeving zijn wij verplicht u te informeren over de privacy aspecten en het gebruik van cookies op deze website. Deze website plaatst cookies van Google Analytics om de gebruikerservaring te verbeteren.

Als u aangeeft dat u daarmee akkoord gaat, dan wordt met dat doel uw zoekgedrag op onze website vastgelegd. Dit zijn persoonsgegevens, waar wij zeer zorgvuldig mee om gaan, zoals beschreven in ons privacy reglement.

U dient aan te geven of u onze cookies accepteert.
Cookies toestaan Geen cookies toestaan

Tarieven

Radiotherapie

Kosten voor behandeling en onderzoek en verzekering.
Een bestralingsbehandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Instituut Verbeeten heeft met alle zorgverzekeraars contracten gesloten. Toch raden wij u aan de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering door te lezen, of uw zorgverzekeraar te bellen over de vergoeding van uw bestraling.

Wat is een DBC?
DBC is de afkorting voor Diagnose Behandel Combinatie.

Sinds enige jaren wordt de zorg afgerekend voor een heel zorgtraject. Dit zorgtraject noemt men een DBC. Een zorgtraject bestaat uit een diagnose en behandeling. Diagnose en behandeling leiden samen tot één prijs die het ziekenhuis in rekening brengt.

Wat is de looptijd van een DBC?
Tot 01-01-2015 was de looptijd van een DBC 365 dagen.
Met ingang van 01-01-2015 is de looptijd van een DBC maximaal 120 dagen.

Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en heeft 365 dagen. Voor iedere nieuwe zorgaanvraag wordt een nieuwe DBC geopend op het moment dat de zorgvraag bekend is. Dat kan op iedere dag van een kalenderjaar zijn. Een DBC loopt dus niet gelijk aan een kalenderjaar.
Het kan daarom gebeuren dat de zorgverzekeraar in een nieuw kalenderjaar nog een rekening stuurt van een behandeling van vorig kalenderjaar. Het gaat dan om een correctie op een eerdere verrekening van verplicht eigen risico en/of vrijwillig eigen risico.

Duurt een behandeling langer dan de looptijd van een DBC? Dan wordt een nieuwe DBC geopend.

Wat is een DBC in Instituut Verbeeten?
Instituut Verbeeten heeft een DBC voor iedere bestralingsbehandeling. Deze DBC omvat alle activiteiten die nodig zijn voor deze bestralingsbehandeling. De bestralingsbehandeling kan uit één of meer bestralingen bestaan.
Instituut Verbeeten stuurt 6 weken na uw laatste bestralingsafspraak de rekening van uw bestralingsbehandeling rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.
Voor iedere nieuwe bestralingsbehandeling wordt een nieuwe DBC geopend.

Instituut Verbeeten opent een nieuwe DBC voor controles als uw rekening voor uw bestralingsbehandeling verstuurd is. Deze DBC blijft 120 dagen open staan.
Wat gebeurt er na 120 dagen?

  • Na 120 dagen is bekend hoe vaak u voor controle in Instituut Verbeeten bent geweest. Instituut Verbeeten stuurt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar en opent een nieuwe DBC.
  • Bent u in de periode dat de DBC open staat niet voor controle geweest? Dan hoeft Instituut Verbeeten geen rekening naar uw zorgverzekeraar te sturen. Wel wordt een nieuwe DBC geopend.
  • Komt u niet meer voor controle in Instituut Verbeeten? Dan wordt geen nieuwe DBC geopend.

Is vóór uw behandeling of onderzoek al duidelijk hoe hoog de kosten zullen zijn?
Instituut Verbeeten kan vóór de bestralingsbehandeling een indicatie geven van de verwachte kosten.

Na de bestralingsbehandeling wordt de rekening definitief gemaakt.

Eigen Risico
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt per kalenderjaar een eigen risico. Voor 2020 is dit bedrag €385,00. Dit is verplicht. Iedereen betaalt in 2020 eerst €385,00 aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen. 
Een bestralingsbehandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Naast het verplicht eigen risico bestaat ook het vrijwillig eigen risico. Over het vrijwillig eigen risico maken verzekerden zelf afspraken met hun zorgverzekeraar. Deze afspraken worden vastgelegd in de polis.

De openingsdatum van de DBC bepaalt het jaar waarover het verplicht eigen risico en/of het vrijwillig eigen risico verrekend wordt.

Lees hier een voorbeeld voor kalenderjaar 2019. 

Woont u in het buitenland?
Patiënten die in het buitenland wonen, moeten een voorschot betalen voor een bestralingsbehandeling in Instituut Verbeeten.

Patiënten die in het buitenland wonen kunnen bij hun verzekering een European Health Insurance Card of een E111-formulier aanvragen. Zij hoeven dan geen voorschot te betalen.

Vragen?
Hebt u vragen over uw polisvoorwaarden en de vergoeding van een bestralingsbehandeling? Of hebt u vragen over uw eigen risico?
Neem contact op met uw zorgverzekeraar.

U wilt meer informatie?
Meer informatie over kosten en verzekering vindt u op de website van:

U vindt uitleg over de DBC in het filmpje 'Van röntgenfoto tot rekening'.

 

Nucleaire Geneeskunde

Vraagt uw specialist het onderzoek op de afdeling Nucleaire Geneeskunde voor u aan?
Dan ontvangt u zelf geen rekening van dit onderzoek. Instituut Verbeeten stuurt uw rekening rechtstreeks naar uw specialist die het onderzoek voor u heeft aangevraagd.
De kosten van uw onderzoek worden opgenomen in de DBC van uw ziekenhuis en tellen mee voor uw verplicht en/of vrijwillig eigen risico.

Vraagt uw huisarts het onderzoek op de afdeling Nucleaire Geneeskunde voor u aan?
Dan stuurt Instituut Verbeeten de rekening van het onderzoek naar u.
De kosten van uw onderzoek tellen mee voor uw verplicht en/of vrijwillig eigen risico.

Is vóór uw onderzoek op de afdeling Nucleaire Geneeskunde bekend hoe hoog de kosten zijn?
Kijk voor de kosten van uw onderzoek op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.
Instituut Verbeeten houdt zich aan de tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit aangeeft.

Heeft de Nederlandse Zorgautoriteit voor een onderzoek geen tarief vastgesteld? Dan maken Instituut Verbeeten en het ziekenhuis wat het onderzoek aanvraagt een afspraak over de kosten.