DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookie- en privacywetgeving zijn wij verplicht u te informeren over de privacy aspecten en het gebruik van cookies op deze website. Deze website plaatst cookies van Google Analytics om de gebruikerservaring te verbeteren.

Als u aangeeft dat u daarmee akkoord gaat, dan wordt met dat doel uw zoekgedrag op onze website vastgelegd. Dit zijn persoonsgegevens, waar wij zeer zorgvuldig mee om gaan, zoals beschreven in ons privacy reglement.

U dient aan te geven of u onze cookies accepteert.
Cookies toestaan Geen cookies toestaan

26-07-2019

Succesvol onderzoeksproject Stralen zonder masker krijgt vervolg

Vandaag publiceert Physics and Imaging in Radiation Oncology de resultaten van het onderzoek ‘Stralen zonder masker’, dat werd uitgevoerd door onder andere Janita Dekker MSc, onderzoeker Klinische Fysica bij Instituut Verbeeten. Eind 2018 werd dit onderzoeksproject afgerond. En met succes: uit het onderzoek bleek dat bij bestralen van het hoofd met behulp van oppervlaktescanning – zónder masker – de nauwkeurigheid van de bestraling hetzelfde blijft terwijl de patiëntvriendelijkheid van de behandeling verbetert.

Oppervlaktescanner

Bij de – nu nog - standaard methode krijgt de patiënt een masker op. Hierbij wordt het hoofd van de patiënt vastgeklemd op de behandeltafel, wat patiënten als vervelend kunnen ervaren. Daarom onderzochten we een nieuwe methode waarbij de patiënt alleen met zijn hoofd op een speciaal kussen ligt. Met behulp van een zogenaamde oppervlaktescanner werd de beweging van het hoofd gemeten en gekeken of patiënten voldoende stil konden blijven liggen.

Nauwkeurig én patiëntvriendelijk

Het antwoord is ja. Uit het onderzoek blijkt dat dit een succesvolle nieuwe manier van behandelen is. De nauwkeurigheid van de bestraling blijft gelijk. De behandeling is echter patiëntvriendelijker dan wanneer een masker wordt gebruikt. Voor de medische wereld en voor patiënten is dit een belangrijke stap in het verbeteren van de bestralingsbehandeling: Instituut Verbeeten is de eerste instelling in Nederland die deze methode zonder masker toepast en ook wereldwijd zijn we één van de voorlopers hierin.

Voor alle patiëntgroepen

De techniek kan ook worden gebruikt bij de behandeling van patiënten met borstkanker. In vrijwel alle gevallen krijgen borstkankerpatiënten tatoeagepuntjes voor de bestraling. Het gebruik van oppervlaktescanners maakt deze tatoeagepuntjes overbodig. Om de nauwkeurigheid hiervan te onderzoeken voeren we een nieuwe studie uit. Er is door Instituut Verbeeten besloten om oppervlaktescanning aan te schaffen voor alle bestralingstoestellen op alle locaties. In het najaar wordt de apparatuur geïnstalleerd en start Instituut Verbeeten met de uitrol hiervan onder alle patiëntgroepen. 

Het artikel over Stralen zonder Masker kun je vinden op https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405631619300296. De onderzoeksprojecten zijn mede mogelijk gemaakt door Stichting Verbeeten Fonds. Aan het onderzoek naar Stralen zonder masker werkten behalve Janita Dekker MSc onder anderen ook radiotherapeut-oncoloog drs. Tom Rozema, manager Klinische Fysica & Instrumentatie dr. ir. Willy de Kruijf, en laboranten Martha Garcia en Deniece Washington mee.