DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookie- en privacywetgeving zijn wij verplicht u te informeren over de privacy aspecten en het gebruik van cookies op deze website. Deze website plaatst cookies van Google Analytics om de gebruikerservaring te verbeteren.

Als u aangeeft dat u daarmee akkoord gaat, dan wordt met dat doel uw zoekgedrag op onze website vastgelegd. Dit zijn persoonsgegevens, waar wij zeer zorgvuldig mee om gaan, zoals beschreven in ons privacy reglement.

U dient aan te geven of u onze cookies accepteert.
Cookies toestaan Geen cookies toestaan

19-01-2017

Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Instituut Verbeeten

De Raad van Toezicht van Instituut Verbeeten wordt per 1 februari versterkt met een nieuwe voorzitter,
de heer dr. D.C. (Diederik) Zijderveld MPA.

Diederik Zijderveld RvT

De primaire taak van de Raad van Toezicht is het houden van integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken in Instituut Verbeeten. De raad is als werkgever van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor een kwalitatief goed bestuur. Zij vervult een advies- en klankbordfunctie voor de bestuurder en toetst of hij bij de beleidsvorming en uitvoering van zijn taken een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van allen die bij Instituut Verbeeten betrokken zijn.

De heer  Zijderveld is vicevoorzitter  van het College van Bestuur van Avans Hogeschool, een brede hogeschool gevestigd in Tilburg, Breda en Den Bosch. Hij is gepromoveerd aan de faculteit Geneeskunde van de  Universiteit Utrecht bij de vakgroep fysiologische chemie.

Momenteel is de heer Zijderveld tevens lid van de Raad van Toezicht OSZG (Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia) en is hij bestuurslid van verschillende stichtingen waarin bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen samenwerken zoals Starterslift, Ondernemerslift+, Agrifood Capital,  Grow Campus, Spark en Biobased Delta.