DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookie- en privacywetgeving zijn wij verplicht u te informeren over de privacy aspecten en het gebruik van cookies op deze website. Deze website plaatst cookies van Google Analytics om de gebruikerservaring te verbeteren.

Als u aangeeft dat u daarmee akkoord gaat, dan wordt met dat doel uw zoekgedrag op onze website vastgelegd. Dit zijn persoonsgegevens, waar wij zeer zorgvuldig mee om gaan, zoals beschreven in ons privacy reglement.

U dient aan te geven of u onze cookies accepteert.
Cookies toestaan Geen cookies toestaan

Nieuws

31-03-2020

Bereikbaarheid diëtisten

De diëtisten werken op afstand vanwege het coronavirus. Hierdoor is de zorg anders dan u gewend bent. De diëtist belt u op de dag dat er een telefonisch afspraak gepland staat voor u.

lees meer

24-03-2020

Diederik Zijderveld treedt terug als voorzitter Raad van Toezicht

Diederik Zijderveld heeft besloten zich terug te trekken als voorzitter en lid van de Raad van Toezicht van het Instituut Verbeeten. Hij aanvaardt per 1 mei de functie van bestuurder (CFO) van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Dit ziekenhuis ligt geografisch zodanig in de nabijheid van het verzorgingsgebied van het Instituut Verbeeten dat niet kan worden uitgesloten dat zich op enig moment een situatie kan voordoen waarin van belangenverstrengeling sprake is of lijkt. Aangezien het belangrijk is om zelfs de schijn van belangenverstrengeling te vermijden, heeft Zijderveld besloten terug te treden uit de Raad van Toezicht. De overige leden van de Raad van Toezicht betreuren zijn vertrek, maar zijn het eens met de afweging die Zijderveld maakt.

lees meer

29-01-2020

Één jaar nieuwe PET-CT

Op 29 januari 2019, nam Instituut Verbeeten in Tilburg de hypermoderne PET-CT scanner in gebruik. Nu na een jaar de balans wordt opgemaakt blijkt de hoeveelheid radioactieve stof die de patiënt toegediend krijgt met wel bijna 70% verminderd. Bovendien is het traject beter, patiëntvriendelijker en sneller: waar voorheen een PET-CT scan 24 minuten duurde, kan dit nu in de helft van de tijd.

lees meer

25-10-2019

Bezoek Letse laboranten

Twee ervaren radiotherapeutisch laboranten uit Letland die betrokken zijn bij de klinische training van radiotherapeutisch laboranten, waren afgelopen 4 dagen te gast bij Verbeeten Tilburg. Ilana en Evita waren zeer te spreken over de kennis van onze medewerkers en de kunde waarmee zij deze overbrengen. Dit bezoek werd mogelijk gemaakt door het International Atomic Energy Agency (IAEA).

lees meer

08-10-2019

Sneller, veiliger, makkelijker

Digitale gegevensuitwisseling via XDS tussen Instituut Verbeeten & JBZ Sinds 1 juli 2019 wisselen het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Instituut Verbeeten beelden en verslagen van patiënten uit op een eenvoudige, veilige en snellere manier. XDS helpt bij het uitwisselen van privacygevoelige gegevens tussen de zorginstellingen. Een zeer goede samenwerking tussen beide zorginstellingen heeft dit mogelijk gemaakt.

lees meer

25-09-2019

Brugstraat: Fietsstraat

De werkzaamheden aan de Brugstraat bij Verbeeten Tilburg zijn bijna klaar!De Brugstraat is veranderd van een gewone straat in een fietsstraat. Dit betekent dat fietsers voorrang hebben en auto's te gast zijn.Parkeren mag enkel in de parkeervakken en natuurlijk op ons parkeerterrein.Wij vragen u rekening te houden met deze nieuwe situatie.

lees meer

19-09-2019

Innovatie voor patiënt centraal tijdens Innovate yourself

Niet de patiënt zelf maar innovatie vóór de patiënt staat vandaag centraal in de presentatie van Instituut Verbeeten op Innovate  yourself, het inspiratiefestival georganiseerd door Rabobank Tilburg en omstreken.

lees meer

29-07-2019

Geen kant en klare antwoorden

ForYou Magazine is een luxe, trendy en regionaal magazine voor iedereen die is geïnteresseerd in Beauty, Health & Lifestyle. Het magazine wordt verspreid onder ziekenhuizen, inloophuizen en drogisterijen. Eind juli verschijnt een special over kanker. Ook Instituut Verbeeten heeft hier aan meegewerkt met het artikel Geen kant en klare antwoorden. Hierin vertelt Nikki over de hulp en begeleiding die ze kreeg van maatschappelijk werkers van Instituut Verbeeten. Het gehele artikel leest u online via For You magazine, door hieronder op het artikel te klikken.

lees meer

26-07-2019

Succesvol onderzoeksproject Stralen zonder masker krijgt vervolg

Vandaag publiceert Physics and Imaging in Radiation Oncology de resultaten van het onderzoek ‘Stralen zonder masker’, dat werd uitgevoerd door onder andere Janita Dekker MSc, onderzoeker Klinische Fysica bij Instituut Verbeeten. Eind 2018 werd dit onderzoeksproject afgerond. En met succes: uit het onderzoek bleek dat bij bestralen van het hoofd met behulp van oppervlaktescanning – zónder masker – de nauwkeurigheid van de bestraling hetzelfde blijft terwijl de patiëntvriendelijkheid van de behandeling verbetert.

lees meer

01-07-2019

NIAZ: Bij Verbeeten staat patiënt met stip op één

NIAZ vervolgaccreditatie behaald door Instituut Verbeeten Vandaag ontving Instituut Verbeeten voor de vierde achtereenvolgende keer de accreditatie van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Deze accreditatie bevestigt dat Instituut Verbeeten kwalitatief goede en veilige zorg aan haar patiënten levert.

lees meer