DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookie- en privacywetgeving zijn wij verplicht u te informeren over de privacy aspecten en het gebruik van cookies op deze website. Deze website plaatst cookies van Google Analytics om de gebruikerservaring te verbeteren.

Als u aangeeft dat u daarmee akkoord gaat, dan wordt met dat doel uw zoekgedrag op onze website vastgelegd. Dit zijn persoonsgegevens, waar wij zeer zorgvuldig mee om gaan, zoals beschreven in ons privacy reglement.

U dient aan te geven of u onze cookies accepteert.
Cookies toestaan Geen cookies toestaan

ANBI

Instituut Verbeeten is een zorgorganisatie met ANBI-status. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) hoeven geen schenkbelasting en erfbelasting te betalen. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkzaamheden van de organisatie of je als ANBI geregistreerd mag staan. Zeker voor donateurs zijn er voordelen: bij de opgave van je inkomstenbelasting kun je giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling met ANBI-status, zoals Stichting Dr Bernard Verbeeten Instituut (Instituut Verbeeten).

Doelstelling conform statuten

De stichting heeft als algemeen nut beogende instelling ten doel:

a.       het bieden van onderzoek, behandeling en begeleiding aan hen, die vermoedelijk of met zekerheid lijden of hebben geleden aan enigerlei vorm van kanker en andere aandoeningen waarvoor bestraling de aangewezen behandelmethode is;

b.       het bieden van onderzoek en behandeling met radioactieve isotopen;

C.       het verrichten van alle verdere behandelingen die met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Bij het realiseren van de doelstelling zal de   instelling zoveel mogelijk samenwerken met de ziekenhuizen en met de daaraan   verbonden specialisten, om aldus de oncologische zorg te optimaliseren.

Jaarrekening en andere informatie

Voor de jaarrekening verwijzen wij u naar jaarverslagenzorg.nl. Ook de informatie over het bestuur en toezicht op de stichting, alsmede de contactgegevens zijn hier in opgenomen.

Beloningsbeleid

De bestuurdersbeloning is conform de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren (NVZD). De vaststelling van de rechtspositie en de regeling van de arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur bepaalt de Raad van Toezicht en zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen een lid van de Raad van Bestuur en de stichting. Gezien Instituut Verbeeten een eenhoofdige Raad van Bestuur heeft, worden deze afspraken vastgelegd in een overeenkomst tussen de Raad van Toezicht en bestuurder.

Als richtlijn voor de honorering van de Raad van Toezicht gebruikt Instituut Verbeeten het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders (NVTZ) van juni 2009.

Bekijk het Reglement vergoeding onkosten voor Raad van Bestuur en aannemen geschenken en uitnodigingen door de Raad van Bestuur.

 

ANBI Stichting Dr. Bernard Verbeeten Instituut

Vestigingsplaats
TILBURG

Fiscaalnummer
2789607

Ingangsdatum
01-01-2010

Status
Actief