Partners

De zorg die Instituut Verbeeten aan zijn patiënten biedt, staat niet op zichzelf. Samenwerking met verschillende partijen is hierbij zeer belangrijk.

Deze samenwerking - regionaal en landelijk - is gericht op verbetering van de samenhang en continuïteit van de zorg, uitbreiding van het zorgaanbod en het verzorgen van goede opleidingen.

Samenwerkingsverbanden

Instituut Verbeeten heeft verregaande samenwerkingsverbanden met:

  • het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk
  • het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch
  • het Amphia Ziekenhuis in Breda
  • het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
  • Beatrix ziekenhuis / Rivas in Gorinchem
  • Bernhoven in Uden

Daarnaast werkt Instituut Verbeeten samen met patiënten(verenigingen), huisartsen en verwijzend specialisten.

Embraze kankernetwerk

Om de kwaliteit van de zorg voor patiënten met kanker continu te verbeteren en de kans op genezing te vergroten, vormen zeven ziekenhuizen en twee instituten radiotherapie in Brabant en Zeeland sinds 2015 het kankernetwerk EMBRAZE.

Binnen dit netwerk maakt een groot team van zorgprofessionals zich dagelijks hard voor het bieden van de best mogelijke zorg op het gebied van kanker. Lees hier meer over EMBRAZE