DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookie- en privacywetgeving zijn wij verplicht u te informeren over de privacy aspecten en het gebruik van cookies op deze website. Deze website plaatst cookies van Google Analytics om de gebruikerservaring te verbeteren.

Als u aangeeft dat u daarmee akkoord gaat, dan wordt met dat doel uw zoekgedrag op onze website vastgelegd. Dit zijn persoonsgegevens, waar wij zeer zorgvuldig mee om gaan, zoals beschreven in ons privacy reglement.

U dient aan te geven of u onze cookies accepteert.
Cookies toestaan Geen cookies toestaan

Onderzoek van de luchtwegen

Met luchtwegen worden die organen bedoeld die betrokken zijn bij de gasuitwisseling van de mens. Hierdoor is het mogelijk zuurstof op te nemen in het menselijk lichaam en afvalstoffen (voornamelijk koolzuur) uit te blazen.
De belangrijkste onderdelen van de luchtwegen zijn de neus, keel, luchtpijp en longen. De uitwisseling van gassen vindt plaats in de longen, de lucht passeert de andere delen en wordt hier ook gereinigd.

Een patiënt zit voor de camera zodat foto's van de longen kunnen worden gemaakt.

Een longscan bestaat uit één of twee onderzoeken:
 De longperfusie. Deze scan wordt altijd gemaakt.
 De longventilatie. Deze scan is niet altijd nodig bij dit onderzoek.
Waarom dit onderzoek?
De longperfusie laat de doorbloeding van uw longen zien.
De longventilatie geeft informatie over de gasuitwisseling van uw longen.

Onderzoek longen

Een longscan op de afdeling nucleaire geneeskunde bestaat uit één of twee onderzoeken:

  • De longperfusie.
    Deze scan wordt altijd gemaakt en laat de doorbloeding van uw longen zien.
  • De longventilatie (niet altijd noodzakelijk).
    Deze scan geeft informatie over de gasuitwisseling van uw longen.

Straling

De camera detecteert de radioactiviteit en zet deze om in beelden. De toegepaste radioactieviteit en straling is zo laag, dat u geen nadelige gevolgen hoeft te verwachten.

Zwangerschap of borstvoeding?

In de zwangerschap wordt geprobeerd de stralingsbelasting tot een uiterste te beperken, zo nodig wordt het onderzoek aangepast. Een eventuele zwangerschap dient ook altijd aan de medisch specialist en de medewerkers van de afdeling Nucleaire Geneeskunde te worden gemeld.
Dit geldt ook bij het geven van borstvoeding.

Hebt u vragen?

U kunt bellen of mailen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
Telefoonnummer: 013 - 594 77 16
Email: nucleaire@bvi.nl