DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookie- en privacywetgeving zijn wij verplicht u te informeren over de privacy aspecten en het gebruik van cookies op deze website. Deze website plaatst cookies van Google Analytics om de gebruikerservaring te verbeteren.

Als u aangeeft dat u daarmee akkoord gaat, dan wordt met dat doel uw zoekgedrag op onze website vastgelegd. Dit zijn persoonsgegevens, waar wij zeer zorgvuldig mee om gaan, zoals beschreven in ons privacy reglement.

U dient aan te geven of u onze cookies accepteert.
Cookies toestaan Geen cookies toestaan

Onderzoek van het bloed en lymfestelsel

Het lymfestelsel bestaat uit lymfevaten en lymfeklieren (knooppunten tussen vaten) die bedoeld zijn als afvoersysteem van vocht dat zich buiten de bloedvaten bevindt. Het stelsel is van groot belang bij de afweer in het menselijk lichaam. In de lymfeklieren bevinden zich veel witte bloedcellen die bacteriën en virussen die infecties veroorzaken kunnen bestrijden.
Daarnaast verspreiden (kwaadaardige) tumorcellen zich vaak via het lymfestelsel naar de rest van het lichaam.

Onderzoek lymfestelsel

Er zijn meerdere onderzoeken mogelijk om het lymfestelsel te onderzoeken. Zoals onderzoek naar verspreiding van tumorcellen in de lymfeklieren of de functie van het lymfestelsel.
Met behulp van een licht radioactieve ingespoten stof worden op de afdeling nucleaire geneeskunde beelden gemaakt van het lymfestelsel.

  • Schildwachtklier bij een borstoperatie.
    Met dit onderzoek wordt de schildwachtklier in beeld gebracht en op de huid aantekend. Dit gebeurt ter voorbereiding voor de borstoperatie. Tijdens deze operatie wordt de schildwachtklier verwijderd.
  • Schildwachtklier na verwijdering van een melanoom.
    Met dit onderzoek wordt de schildwachtklier in beeld gebracht en op de huid aangetekend. Dit gebeurt ter voorbereiding voor de operatie waarbij het melanoom wordt verwijderd. Tijdens deze operatie wordt ook de schildwachtklier verwijderd.
  • Lymfescintigrafie (lymfoedeem) van de armen of benen.
    Dit onderzoek maakt de lymfebanen en lymfeklieren zichtbaar en laat zien of de afvoer van lymfevocht vertraagd is.

een schildwachtklieronderzoek wordt ook wel sentinel node genoemd

SPECT-CT scan

 

Straling

De camera detecteert de radioactieviteit en zet deze om in beelden. De toegepaste radioactiviteit en straling is zo laag, dat u geen nadelige gevolgen hoeft te verwachten.

Zwangerschap of borstvoeding?

In de zwangerschap wordt geprobeerd de stralingsbelasting tot een uiterste te beperken, zo nodig wordt het onderzoek aangepast. Een eventuele zwangerschap dient ook altijd aan de medisch specialist en de medewerkers van de afdeling Nucleaire Geneeskunde te worden gemeld.
Dit geldt ook bij het geven van borstvoeding.

Hebt u vragen?

U kunt bellen of mailen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
Telefoonnummer: 013 - 594 77 16
Email: nucleaire@bvi.nl