DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookie- en privacywetgeving zijn wij verplicht u te informeren over de privacy aspecten en het gebruik van cookies op deze website. Deze website plaatst cookies van Google Analytics om de gebruikerservaring te verbeteren.

Als u aangeeft dat u daarmee akkoord gaat, dan wordt met dat doel uw zoekgedrag op onze website vastgelegd. Dit zijn persoonsgegevens, waar wij zeer zorgvuldig mee om gaan, zoals beschreven in ons privacy reglement.

U dient aan te geven of u onze cookies accepteert.
Cookies toestaan Geen cookies toestaan

Vervoer

Reiskostenvergoeding

Wanneer u in Instituut Verbeeten radiotherapie krijgt, kunt u reiskostenvergoeding voor auto, openbaar vervoer of taxi aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Meestal moet u een aanvraagformulier invullen. Soms is een telefonische aanvraag voldoende. Naast het aanvraagformulier van uw verzekeraar heeft u een medische verklaring nodig. Deze verklaring krijgt u van ons toegestuurd.

Indien u kiest voor taxivervoer moet u vooraf toestemming vragen bij uw zorgverzekeraar. Meestal moet u een aanvraagformulier invullen. Dit formulier is alleen geldig voor het vervoer tijdens de bestralingsperiode. In het formulier wordt een maximum van 13 weken aangegeven. Dit betekent niet dat uw behandeling zo lang zal duren. De frequentie en de duur van de behandeling zal worden besproken tijdens het gesprek met een radiotherapeut-oncoloog.

Wat moet u doen?

  • Vraag het formulier 'aanvraag vergoeding zittend vervoer' aan bij uw ziektekostenverzekeraar (of download het van hun website) en vul dit formulier in zijn geheel zelf in.
  • Vul op de 'Medische Verklaring' die u van Instituut Verbeeten krijgt in wanneer de behandeling zal starten en of u per taxi of met eigen vervoer wilt komen. Geef tevens aan of begeleiding voor het vervoer noodzakelijk is. Dit is met name van belang als u vervoer per taxi hebt gekozen.

taxi

Vergoeding taxi

Als u vergoeding aanvraagt voor de reiskosten per taxi dan raden wij u aan beide formulieren zo snel mogelijk nadat u deze hebt ingevuld, terug te sturen naar uw zorgverzekeraar.
Van de verzekeraar ontvangt u een akkoordverklaring of machtiging. Deze akkoordverklaring is het bewijs dat u recht heeft op een vergoeding. Houdt u wel rekening met de wettelijke eigen bijdrage.

Vergoeding eigen vervoer of openbaar vervoer

De kosten gemaakt voor eigen of openbaar vervoer kunt u pas aan het einde van de bestralingsserie declareren. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u een overzicht van de afspraken en vervoersbewijzen samen met het ingevulde declaratieformulier vervoerskosten opsturen naar uw zorgverzekeraar. 

Vraag bij uw laatste bestraling een overzicht van al uw afspraken in Instituut Verbeeten aan de medewerker van de informatiebalie. Of bel met de doktersassistent, telefoonnummer 013 - 594 75 65.
Het declaratieformulier vindt u op de website van uw zorgverzekeraar.