DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookie- en privacywetgeving zijn wij verplicht u te informeren over de privacy aspecten en het gebruik van cookies op deze website. Deze website plaatst cookies van Google Analytics om de gebruikerservaring te verbeteren.

Als u aangeeft dat u daarmee akkoord gaat, dan wordt met dat doel uw zoekgedrag op onze website vastgelegd. Dit zijn persoonsgegevens, waar wij zeer zorgvuldig mee om gaan, zoals beschreven in ons privacy reglement.

U dient aan te geven of u onze cookies accepteert.
Cookies toestaan Geen cookies toestaan

Maatschappelijk werk

Te horen krijgen dat u kanker hebt, geeft een enorme schok, er verandert veel in uw leven en dat van uw naasten. Niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel, sociaal en geestelijk krijgt u veel te verwerken. Angst, onzekerheid, woede en verdriet, allemaal emoties die bij het ziektebeeld horen. Daarnaast spelen er mogelijk allerlei vragen door uw hoofd, bijvoorbeeld wat betreft uw werk, kinderen en verder toekomst.

In Instituut Verbeeten kunt u bij de maatschappelijk werker terecht met uw vragen, gedachten en gevoelens rondom uw ziek zijn. De maatschappelijk werker maakt deel uit van de behandeling en de zorg. Patiënten en hun naasten, die naar aanleiding van de ziekte vragen of problemen hebben of behoefte hebben aan een gesprek over hun situatie, kunnen een beroep doen op de maatschappelijk werker.

Praten met anderen kan u helpen antwoorden op uw vragen te vinden. Ook zult u beter met uw ziekte en de daarbij behorende behandelingen om kunnen gaan, als u vragen en emoties kwijt kunt.

Hulp en begeleiding

Maatschappelijk werk kan behulpzaam zijn bij:

 • Praktische vragen
  Wanneer er bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, verpleegkundige hulp of opvang voor de kinderen nodig is. Ook kan het zijn dat u een speciale voorziening in huis nodig hebt of vragen hebt gericht op werk en financiën.
 • Bieden van ondersteuning
  Praten om u over een dieptepunt heen te helpen zodat u de draad weer op kunt pakken. Dit geldt niet alleen voor u, maar ook voor uw naasten. Een gesprek kan opluchten en weer kracht geven.
 • Psychosociale begeleiding
  Het geven van adviezen en psychosociale begeleiding in het omgaan met de ziekte en de beperkingen die dit met zich mee kan brengen.
 • Bemiddelen bij verwijzing naar andere hulpverlenende instanties.

Privacy

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Wanneer de maatschappelijk werker het belangrijk vindt om anderen (zoals artsen of laboranten) van uw situatie op de hoogte te stellen, bespreekt zij dit vooraf met u.

Bereikbaarheid

U kunt op eigen initiatief, op advies van de behandelend arts of een andere medewerker van Instituut Verbeeten een afspraak maken. Dat kan tijdens de behandeling, maar ook als u terugkomt voor een controle-afspraak. Aan de gesprekken met de maatschappelijk werker zijn geen kosten verbonden. Een afspraak maakt u bij de receptie (Verbeeten Tilburg).

Aan Instituut Verbeeten zijn twee maatschappelijk werkers verbonden.

 • Lindsay Benders
 • Debbie van Drunen

Het is ook mogelijk de maatschappelijk werker telefonisch of per mail te bereiken. U kunt dan zelf een afspraak maken of een gesprek per telefoon voeren.

Telefoonnummer: 013 - 594 77 77
Email: maatschappelijkwerk@bvi.nl