DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookie- en privacywetgeving zijn wij verplicht u te informeren over de privacy aspecten en het gebruik van cookies op deze website. Deze website plaatst cookies van Google Analytics om de gebruikerservaring te verbeteren.

Als u aangeeft dat u daarmee akkoord gaat, dan wordt met dat doel uw zoekgedrag op onze website vastgelegd. Dit zijn persoonsgegevens, waar wij zeer zorgvuldig mee om gaan, zoals beschreven in ons privacy reglement.

U dient aan te geven of u onze cookies accepteert.
Cookies toestaan Geen cookies toestaan

Verwijsinformatie afdeling Radiotherapie

Alleen de medisch specialist of de huisarts kan een patiënt doorverwijzen naar de afdeling radiotherapie.
Een aanmelding kan via een bespreking van een Multidisciplinaire Oncologische Werkgroep in één van de omliggende ziekenhuizen, per telefoon of schriftelijk. Hiervoor hoeft geen specifiek formulier te worden ingevuld.

Indien er sprake is van een spoedindicatie, wordt verzocht de aanmelding altijd telefonisch te doen.

Bereikbaarheid

Op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur
telefoonnummer: 013 - 594 77 77

Bij een schriftelijk verwijzing van de patiënt wordt verzocht relevante gegevens direct mee te sturen.

  • een verwijsbrief waarin de relevante medische voorgeschiedenis van de patiënt is beschreven
  • kopieën van pathologieverslagen
  • kopieën van operatieverslagen
  • kopieën van beeldverslagen (radiologie en nucleaire geneeskunde) met alle beeldvormende diagnostiek van de betreffende patiënt.

Postadres

Instituut Verbeeten
postbus 90120
5000 LA Tilburg

Fax: 013 - 594 76 84

ZorgDomein

Instituut Verbeeten maakt ook gebruik van ZorgDomein.

ZorgDomein geeft de huisarts de mogelijkheid om palliatieve patiënten elektronisch te verwijzen naar Instituut Verbeeten.

Huisartsen die zijn aangesloten bij ZorgDomein zien ons zorgaanbod en relevante informatie voor patiënten over de afspraakprocedures, toegangstijden en de verwijscriteria. Daarbij wordt vanuit het Huisartsen Informatiesysteem (HIS) benodigde informatie automatisch in de verwijsbrief in ZorgDomein geplaatst en elektronisch verzonden naar Instituut Verbeeten.

Wilt u een patiënt aanmelden via ZorgDomein? U vindt Instituut Verbeeten via de zoekwoorden ‘oncologische pijn’. 

Eerste consult

Na aanmelding en ontvangst van bovengenoemde informatie krijgt de patiënt een telefonische oproep voor een eerste consult en een schriftelijke bevestiging van alle gemaakte afspraken.

Indien direct aansluitend op het eerste consult de eerste voorbereidingen voor behandeling worden getroffen, zal de patiënt hiervoor bij de uitnodiging de nodige schriftelijke informatie ontvangen.

Bij het eerste consult zal de patiënt worden geïnformeerd over:

  • doel van de behandeling
  • aantal bestralingen
  • bijwerkingen op korte en lange termijn.
  • afspraken voor de voorbereiding van de behandeling
  • de Verbeeten app waarin alle gemaakte afspraken zijn in te zien.