DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookie- en privacywetgeving zijn wij verplicht u te informeren over de privacy aspecten en het gebruik van cookies op deze website. Deze website plaatst cookies van Google Analytics om de gebruikerservaring te verbeteren.

Als u aangeeft dat u daarmee akkoord gaat, dan wordt met dat doel uw zoekgedrag op onze website vastgelegd. Dit zijn persoonsgegevens, waar wij zeer zorgvuldig mee om gaan, zoals beschreven in ons privacy reglement.

U dient aan te geven of u onze cookies accepteert.
Cookies toestaan Geen cookies toestaan

Borstkanker

In Nederland wordt per jaar bij circa 12.000 vrouwen borstkanker vastgesteld. Het is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Borstkanker komt ook bij mannen voor, maar is bij hen zeer zeldzaam. In grote lijnen is de behandeling van borstkanker bij mannen hetzelfde als die bij vrouwen met borstkanker.

Borstkanker (mammacarcinoom) is een woekering van kwaadaardige cellen in de borst, die meestal ontstaat in melkgangen (ductaal carcinoom) en soms in melkklieren (lobulair carcinoom). Duidelijke aanwijsbare oorzaken van borstkanker zijn nog niet aan te geven. Het verband tussen oorzaak en gevolg is bij borstkanker niet zo sterk als bijvoorbeeld bij longkanker en roken.

Mogelijke symptomen van borstkanker zijn:

  • Knobbeltje of deukje in de borst
  • Ingetrokken tepel
  • Eczeem rond de tepel

Diagnose

Wanneer er een vermoeden van kanker bestaat, volgen er vaak veel onderzoeken. Omdat eigenlijk geen enkele onderzoeksmethode een volledig beeld geeft, worden er meestal verschillende onderzoeken uitgevoerd. Uw arts gaat op zoek naar een combinatie van kleine en grote tekens, die soms veel, soms slechts details toevoegen aan het totaalbeeld dat nodig is om uw gezondheidstoestand te kunnen inschatten en omschrijven.

Bestraling van borstkanker

Het bestralen (radiotherapie) van borstkanker met röntgenstraling heeft als doel het vernietigen van de kankercellen en het gelijktijdig sparen van gezonde cellen. Bij de behandeling van borstkanker streeft men ernaar om de borst zoveel mogelijk te sparen. Het bestralen van borstkanker gebeurt vaak ter ondersteuning van andere behandelvormen.

bestralingstoestel fluoriet

Borstsparende behandeling

Bij de borstsparende behandeling wordt de tumor chirurgisch verwijderd. Daarna wordt de gehele borst bestraald (radiotherapie). Bij sommige vrouwen volgt een extra dosis op de plaats waar de tumor in de borst heeft gezeten. Een borstsparende behandeling is mogelijk als er sprake is van één tumor, de tumor klein genoeg is of voldoende verkleind kan worden m.b.v. chemotherapie voorafgaande aan chirurgie.

Ademinhouding (breathhold) bij borstbesparende behandeling

Bij de bestraling van de linkerborst wordt gevraagd om de adem in te houden tijdens het maken van de CT-scan en gedurende de bestraling. Deze zogenaamde "breathhold-techniek" (Engels voor 'ingehouden adem') zorgt ervoor dat het hart verder van het te bestralen gebied komt te liggen. Immers, tussen het hart en de borstwand ligt een stukje long. Als u inademt, wordt dit stukje long gevuld met lucht. Daardoor verplaatst het hart zich wat naar achter en naar onder. Daardoor wordt de stralingsdosis op het hart lager, en wordt de kans op hartschade verkleind. In de praktijk blijkt dat vrijwel alle patiënten de vereiste 25-30 seconden adem inhouden kan volhouden.

Deze breathhold-techniek wordt wordt door ons bij alle linkszijdige borstkankerpatiënten toegepast. Ook bij de meer complexe behandeling van borstkanker.

Als een borstsparende operatie niet mogelijk is

  • Amputatie van de borst (ablatio), eventueel gevolgd door bestraling
  • Amputatie van de borst en verwijdering van de okselklieren (mastectomie), eventueel gevolgd door bestraling

Afhankelijk van een aantal tumorkenmerken wordt soms aanvullend chemotherapie of hormoontherapie gegeven. Deze behandeling is erop gericht nog onzichtbare uitzaaiingen elders in het lichaam te bestrijden.

Behandeling als er uitzaaiingen zijn
Als borstkanker is uitgezaaid bijvoorbeeld naar de lever, de botten of de longen, is genezing niet meer mogelijk.
Niettemin zijn er vaak wel behandelingsmogelijkheden met als doel de kanker zoveel mogelijk af te remmen en de kwaliteit van het leven te behouden, ook wel palliatieve behandeling genoemd. Hiervoor wordt vaak gebruikgemaakt van chemotherapie, hormoontherapie of bestraling.

mammacare-kamer

Schildwachtklierprocedure, ook wel sentinel node procedure genoemd

De schildwachtklier is de lymfeklier die de lymfe-afvloed ontvangt van het gebied in de borst waar de tumor zit. Meestal wordt tijdens de operatie de schildwachtklier verwijderd en onderzocht op aanwezigheid van tumorcellen. 

Worden in de schildwachtklier tumorcellen gevonden? Dan bespreken uw specialisten in het multidisciplinair overleg van uw ziekenhuis of een vervolgbehandeling nodig is. Dit kan een operatie zijn waarbij de okselklieren worden verwijderd, een bestraling of systemische therapie. Soms is een combinatie van vervolgbehandelingen nodig.

Behandeling als er uitzaaiingen zijn

Als borstkanker is uitgezaaid bijvoorbeeld naar de lever, de botten of de longen, is genezing niet meer mogelijk. Niettemin zijn er vaak wel behandelingsmogelijkheden met als doel de kanker zoveel mogelijk af te remmen en de kwaliteit van het leven te behouden, ook wel palliatieve behandeling genoemd. Hiervoor wordt vaak gebruikgemaakt van chemotherapie, hormoontherapie of (palliatieve)bestraling.

Behandeling met hyperthermie

Als de borstkanker op ongeveer dezelfde plek terugkomt is er soms de mogelijkheid de patiënt te behandelen met een combinatie van uitwendige bestraling en een hyperthermie behandeling (warmtebehandeling) direct na de bestraling. Instituut Verbeeten is één van de drie instellingen in Nederland waar deze behandeling mogelijk is.
Meer >

Voorbereiding op de bestraling

Elke behandeling begint met een eerste gesprek tussen u en de bestralingsarts. De arts beschikt over uw gegevens uit het ziekenhuis. Aan de hand van deze gegevens, en na een lichamelijk onderzoek, bespreekt hij uw bestralingsplan met u en geeft u uitleg over uw bestraling. Tijdens de verdere voorbereidingen voor de bestraling wordt het definitieve bestralingsplan opgestel.

Leest u ook 'voorbereiding bestraling'.

Door middel van een voorlichtingsgesprek kijken we samen met u naar de verschillende praktische zaken die komen kijken bij een behandeling van borstkanker.

Uw eerste bestraling

Na de voorbereiding en het inplannen van de behandeling(en) krijgt u uw eerste bestraling. U krijgt voor uw eerste bestraling een voorlichtingsgesprek. Een laborant vertelt u hoe uw bestraling gaat en wat u kunt verwachten tijdens uw bestralingsbehandeling. 
Onze radiotherapeuten en behandelend specialisten begeleiden u tijdens de verschillende fasen in de behandeling en staan klaar voor al uw vragen omtrent het doel en de inhoud van de behandeling.

Tijdens uw bestralingsperiode maken wij regelmatig een afspraak voor u met uw bestralingsarts. Deze afspraak wordt gecombineerd met uw bestraling. De bestralingsarts bespreekt met u of en wanneer controle in Instituut Verbeeten nodig is.

Het is belangrijk dat u geen sieraden draagt op het deel van uw lichaam dat bestraald wordt. Sieraden kunnen er ook voor zorgen dat u ongemakkelijk ligt. Als u voor uw bestralingsbehandeling komt, laat uw sieraden dan thuis. Zo kunt u ze na uw bezoek ook niet vergeten.
Instituut Verbeeten is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw sieraden.

Bijwerkingen

Hoewel wij er alles aan doen om bijwerkingen te voorkomen, zijn ze niet altijd te vermijden. Ze kunnen per behandeling verschillen. De laborant bespreekt uw klachten vóór uw bestraling met uw bestralingsarts. U kunt gedurende de behandeling last hebben van de volgende bijwerkingen:

  • De huid waarop u bestraald wordt, kan rood verkleuren en schraal aanvoelen.
    Leest u ook de folder 'Huidadviezen - Poli doktersassistent'.
  • De borst(wand) kan voller en stugger aanvoelen.
  • De tepel en borst kunnen gevoelig zijn.

Bespreek uw klachten altijd met de laborant van uw bestralingstoestel en met uw bestralingsarts.

Ondersteuning

Kanker zet uw wereld op zijn kop. U en uw naasten krijgen veel te verwerken. In korte tijd krijgt u veel te horen over uw ziekte en de behandeling daarvan. U kunt bijvoorbeeld last hebben van bijwerkingen, vragen hebben over voeding of u hebt behoefte aan een gesprek met een van onze maatschappelijk werkers. Ook hierbij staat ons team specialisten voor u klaar om u bij te staan. Onder het kopje 'Ondersteuning' op deze website, leest u waar wij u bij kunnen helpen.