DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookie- en privacywetgeving zijn wij verplicht u te informeren over de privacy aspecten en het gebruik van cookies op deze website. Deze website plaatst cookies van Google Analytics om de gebruikerservaring te verbeteren.

Als u aangeeft dat u daarmee akkoord gaat, dan wordt met dat doel uw zoekgedrag op onze website vastgelegd. Dit zijn persoonsgegevens, waar wij zeer zorgvuldig mee om gaan, zoals beschreven in ons privacy reglement.

U dient aan te geven of u onze cookies accepteert.
Cookies toestaan Geen cookies toestaan

Intracraniële en extracraniële stereotaxie

Bij stereotactische bestraling wordt de tumor met smalle stralenbundels vanuit vele, verschillende kanten zeer nauwkeurig tot een hoge dosis per fractie bestraald.

Intracraniële stereotaxie

In Instituut Verbeeten worden bepaalde hersentumoren of hersenmetastasen (tot maximaal 4 metastasen) met volumetrische intensiteits gemoduleerde radiotherapie (VMAT) behandeld. De patiënt wordt behandeld op een lineaire versneller met een CT op de versneller, zodat de tumorpositie vlak voor, tijdens en na behandeling bepaald kan worden. De behandeling van de uitzaaiingen wordt, afhankelijk van de grootte van de uitzaaiingen, 1 tot 3x gegeven. Omdat een invasief frame niet nodig is, is het zeer patiëntvriendelijk. De behandeling kan gegeven worden op alle locaties van Instituut Verbeeten, Tilburg, Breda en Den Bosch.

Op het gebied van intracraniële stereotaxie wordt samengewerkt in de regio Zuid met het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en Maestro Clinic in Maastricht. De behandeltechnieken, alsmede de klinische resultaten van deze technieken, zijn met behulp van een subsidie van het Verbeeten Fonds geëvalueerd.

De komende jaren zal het onderzoek op deze gebieden gecontinueerd worden.

Extracraniële stereotaxie

In Instituut Verbeeten worden bepaalde longtumoren met volumetrische intensiteits gemoduleerde radiotherapie (VMAT) behandeld. De patiënt wordt behandeld op een lineaire versneller met een CT op de versneller, zodat de tumorpositie vlak voor, tijdens en na behandeling bepaald kan worden. Deze behandeling wordt, afhankelijk van de grootte en positie van de tumor(en), 3 tot 8x gegeven.

Extracraniële stereotactische behandeling van wervelmetastasen en levermetastasen wordt voorbereid.